Vol 2, No 3 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Review Article
Published online: 2000-03-06
Page views 511
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Technika uśredniania załamka P elektrokardiogramu w ocenie niestabilności elektrycznej przedsionków

Grzegorz Opolski, Piotr Ścisło
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(3).

Abstract

Not available