Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-02-16
Page views 572
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Leczenie zakażonej loży stymulatora metodą irygacji otwartej

Paweł Miękus, Jan Gręźlikowski, Waldemar Dorniak
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Abstract

Leczenie zakażonej loży stymulatora Infekcje, chociaż nieczęste, są nadal jednym z największych problemów elektrostymulacji. Podstawową metodą leczenia jest usunięcie zakażonego układu stymulującego. Nie ma jednak całkowitej zgody co do metody leczenia stosowanej w zakażeniu ograniczonym do loży stymulatora. Niektóre wcześniejsze prace dowiodły skuteczności leczenia miejscowego, między innymi metodą irygacji zamkniętej. W przytoczonej pracy przedstawiliśmy leczenie miejscowe zakażonej loży stymulatora przy pomocy irygacji otwartej z następowym przemieszczeniem stymulatora na przeciwną stronę klatki piersiowej. (ESS 1995; 2: 299-305)