Vol 2, No 4 (1995) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-02-16

Table of Contents

open access

Original articles

Ablacja drogi wolnej a funkcja lewej komory w ocenie echo-dopplerowskiej

Ewa Łastowiecka, Franciszek Walczak, Wanda Rydlewska-Sadowska, Anna Pączek, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Włodzimierz Szaroszyk, Marek Konka, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Topografia ujścia zatoki wieńcowej w odniesieniu do badań elektrofizjologicznych-doniesienie wstępne

Ewa Rejentowicz-Wywiał, Małgorzata Dudek-Niechciał, Włodzimierz Kargul, Bogusław Grzegorzewski, Maciej Pruski, Zbigniew Michalak, Jerzy Kowalik

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Stymulacja fizjologiczna typu AAI w materiale własnym-wyniki odległe

Ewa Rejentowicz-Wywiał, Małgorzata Dudek-Niechciał, Włodzimierz Kargul, Bogusław Grzegorzewski, Maciej Pruski, Zbigniew Michalak, Jerzy Kowalik

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Zależność objętości wyrzutowej lewej komory serca od czynnej fazy napelniania u osób ze stymulatorem dwujamowym

Jacek Kubica, Sławomir Sielski, Ewa Lewicka-Nowak, Ilona Romanowska, Grzegorz Raczak, Łukasz Stolarczyk, Grażyna Świątecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Wpływ leczenia chlorowodorkiem amiodaronu na elektrofizjologiczne właściwości przedsionka u chorych z napadowym migotaniem przedsionków w przebiegu choroby niedokrwiennej serca przy wykorzystaniu rejestracji uśrednionego sygnału przedsionkowego

Artur Telichowski, Waldemar Banasiak, Krzysztof Więch, Jacek Żebrowski, Mirosław Pieróg, Piotr Ponikowski, Jerzy Adamus, Dariusz Kałka, Wiesław Łacheta, Artur Fuglewicz, Jerzy Bobak, Czesław Telichowski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Ablacja idiopatycznego częstoskurcu z lewej komory u chorego ze struną rzekomą

Franciszek Walczak, Jarosław Kaźmierczak, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Ewa Łastowiecka, Ewa Bujnowska, Edward Koźluk, Roman Kępski, Zdzisława Kornacewicz-Jach

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Leczenie zakażonej loży stymulatora metodą irygacji otwartej

Paweł Miękus, Jan Gręźlikowski, Waldemar Dorniak

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).
Review articles

Późne potencjały komorowe - zagadnienia techniczne i znaczenie kliniczne

Piotr Kułakowski

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Stymulacja fizjologiczna - nowe spojrzenia i perspektywy

Andrzej Kutarski

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory

Rajmund Wilczek, Justyna Staniewicz

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Komorowe zaburzenia rytmu serca - czy Europejski Kongres w Amsterdamie istotnie poszerzył naszą wiedzę?

Maria Trusz-Gluza

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).
Sprawozdania

XVII Congress of the European Society of Cardiology - Amsterdam 1995.

Justyna Staniewicz

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).
Elektrokardiogramy, elektrogramy

Problemy z elektrodami

Dariusz Zacharek

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl