Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-16
Get Citation

Ablacja idiopatycznego częstoskurcu z lewej komory u chorego ze struną rzekomą

Franciszek Walczak, Jarosław Kaźmierczak, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Ewa Łastowiecka, Ewa Bujnowska, Edward Koźluk, Roman Kępski, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).
Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-16

Abstract


U 33-letniego chorego od 16 roku życia występowały napady częstoskurczu komorowego o morfologii bloku prawej odnogi pęczka Hisa z odchyleniem osi elektrycznej w lewo. Częstoskurcz był wrażliwy na amiodaron i werapamil. Długotrwały napad spowodował epizod utraty przytomności, a po jego przerwaniu obecne było głębokie obniżenie odcinka ST. W koronarografii tętnice wieńcowe są prawidłowe. W badaniu EPS istniała wąska strefa wyzwalania nawrotnego częstoskurczu "pęczkowego". W miejscu, w którym uchwycono wczesny sygnał pęczkowy trwający 13 ms, a poprzedzający zespół QRS o 63 ms oraz lokalny sygnał mięśniowy (-27 ms), jedna aplikacja prądu o częstotliwości radiowej przerwała częstoskurcz. Porównując wynik badania echokardiograficznego i położenie elektrody ablującej można przypuszczać, że ablację wykonano u podstawy mięśnia brodawkowego tylnego. U chorego, u którego istnieje struna rzekoma łącząca przegrodę z podstawą mięśnia brodawkowego tylnego, nie można wykluczyć, że nie wiązka tylna lewej odnogi pęczka Hisa, a struna rzekoma tworzyła jedno z ramion pętli częstoskurczu.

Abstract


U 33-letniego chorego od 16 roku życia występowały napady częstoskurczu komorowego o morfologii bloku prawej odnogi pęczka Hisa z odchyleniem osi elektrycznej w lewo. Częstoskurcz był wrażliwy na amiodaron i werapamil. Długotrwały napad spowodował epizod utraty przytomności, a po jego przerwaniu obecne było głębokie obniżenie odcinka ST. W koronarografii tętnice wieńcowe są prawidłowe. W badaniu EPS istniała wąska strefa wyzwalania nawrotnego częstoskurczu "pęczkowego". W miejscu, w którym uchwycono wczesny sygnał pęczkowy trwający 13 ms, a poprzedzający zespół QRS o 63 ms oraz lokalny sygnał mięśniowy (-27 ms), jedna aplikacja prądu o częstotliwości radiowej przerwała częstoskurcz. Porównując wynik badania echokardiograficznego i położenie elektrody ablującej można przypuszczać, że ablację wykonano u podstawy mięśnia brodawkowego tylnego. U chorego, u którego istnieje struna rzekoma łącząca przegrodę z podstawą mięśnia brodawkowego tylnego, nie można wykluczyć, że nie wiązka tylna lewej odnogi pęczka Hisa, a struna rzekoma tworzyła jedno z ramion pętli częstoskurczu.
Get Citation

Keywords

częstoskurcz pęczkowy; struna rzekoma; ablacja prądem o częstotliwości radiowej

About this article
Title

Ablacja idiopatycznego częstoskurcu z lewej komory u chorego ze struną rzekomą

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Published online

2000-02-16

Page views

456

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Keywords

częstoskurcz pęczkowy
struna rzekoma
ablacja prądem o częstotliwości radiowej

Authors

Franciszek Walczak
Jarosław Kaźmierczak
Ewa Szufladowicz
Zbigniew Jedynak
Ewa Łastowiecka
Ewa Bujnowska
Edward Koźluk
Roman Kępski
Zdzisława Kornacewicz-Jach

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl