Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-16
Get Citation

Zależność objętości wyrzutowej lewej komory serca od czynnej fazy napelniania u osób ze stymulatorem dwujamowym

Jacek Kubica, Sławomir Sielski, Ewa Lewicka-Nowak, Ilona Romanowska, Grzegorz Raczak, Łukasz Stolarczyk, Grażyna Świątecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).
Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-16

Abstract


Fala czynna napływu mitralnego (A), zależna od skurczu lewego przedsionka, przez modyfikację obciążenia wstępnego wpływa na objętość wyrzutową lewej komory. Celem pracy była ocena wpływu zmian fali A, zależnych od zmian czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego (p-k), na objętość wyrzutową u osób z wszczepionym dwujamowym stymulatorem serca (DDD). Grupę badaną stanowiło 36 chorych (K = 14, M = 22) w wieku 30-81 lat, średnio 56,1 + 14,6 lat. Metodą echokardiografii dopplerowskiej oceniano przepływ przez zastawkę mitralną i aortalną podczas stymulacji DDD 70 i 100 imp./min, przy zmienianym opóźnieniu przedsionkowo-komorowym. Podczas stymulacji DDD 70 imp./min największą objętość wyrzutową (SV) obserwowano przy opóźnianiu p-k 190-200 ms (96,55% maksymalnej SV). Podczas stymulacji DDD 100 imp./min najwyższą wartość SV - 97,62% uzyskano przy opóźnieniu 140-150 ms. Stwierdzono korelację r = 0,234 (p = 0,024) pomiędzy względnym udziałem fali A w napływie mitralnym a SV (DDD 70 imp./min). Przeprowadzona analiza potwierdza istnienie dodatniej korelacji pomiędzy względną wielkością fali A a rSV lewej komory. Stwierdzona mała siła korelacji prawdopodobnie wynika z trudności oddzielenia fazy czynnej od biernej w zapisie dopplerowskim przepływu mitralnego, w niektórych przypadkach.

Abstract


Fala czynna napływu mitralnego (A), zależna od skurczu lewego przedsionka, przez modyfikację obciążenia wstępnego wpływa na objętość wyrzutową lewej komory. Celem pracy była ocena wpływu zmian fali A, zależnych od zmian czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego (p-k), na objętość wyrzutową u osób z wszczepionym dwujamowym stymulatorem serca (DDD). Grupę badaną stanowiło 36 chorych (K = 14, M = 22) w wieku 30-81 lat, średnio 56,1 + 14,6 lat. Metodą echokardiografii dopplerowskiej oceniano przepływ przez zastawkę mitralną i aortalną podczas stymulacji DDD 70 i 100 imp./min, przy zmienianym opóźnieniu przedsionkowo-komorowym. Podczas stymulacji DDD 70 imp./min największą objętość wyrzutową (SV) obserwowano przy opóźnianiu p-k 190-200 ms (96,55% maksymalnej SV). Podczas stymulacji DDD 100 imp./min najwyższą wartość SV - 97,62% uzyskano przy opóźnieniu 140-150 ms. Stwierdzono korelację r = 0,234 (p = 0,024) pomiędzy względnym udziałem fali A w napływie mitralnym a SV (DDD 70 imp./min). Przeprowadzona analiza potwierdza istnienie dodatniej korelacji pomiędzy względną wielkością fali A a rSV lewej komory. Stwierdzona mała siła korelacji prawdopodobnie wynika z trudności oddzielenia fazy czynnej od biernej w zapisie dopplerowskim przepływu mitralnego, w niektórych przypadkach.
Get Citation

Keywords

stymulacja dwujamowa; objętość wyrzutowa

About this article
Title

Zależność objętości wyrzutowej lewej komory serca od czynnej fazy napelniania u osób ze stymulatorem dwujamowym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Published online

2000-02-16

Page views

660

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Keywords

stymulacja dwujamowa
objętość wyrzutowa

Authors

Jacek Kubica
Sławomir Sielski
Ewa Lewicka-Nowak
Ilona Romanowska
Grzegorz Raczak
Łukasz Stolarczyk
Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl