Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-16
Get Citation

Stymulacja fizjologiczna typu AAI w materiale własnym-wyniki odległe

Ewa Rejentowicz-Wywiał, Małgorzata Dudek-Niechciał, Włodzimierz Kargul, Bogusław Grzegorzewski, Maciej Pruski, Zbigniew Michalak, Jerzy Kowalik
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).
Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-16

Abstract


Obserwowano odległe rezultaty stymulacji przedsionkowej serca (AAI), szczególnie występowanie bloku w łączu AV, oraz zaburzeń sterowania stymulatora. W latach 1989-1993, 56 pacjentom (31 mężczyznom, 25 kobietom) w wieku 25-77 lat (średnio 54,7 lat) wszczepiono stymulatory typu AAI z powodu: zespołu chorego węzła zatokowego (SSS) w 53 przypadkach, zespołu nadwrażliwości zatoki szyjnej (SSC) U 2 osób, zespołu wydłużonego QT (LQTS) u 1 chorej. Kwalifikowano pacjentów z wartością punktu Wenckebacha nie mniejszą niż 140 imp./min. Blok a-v IIo typu Mobitza wystąpił u 7 chorych (8%), zmuszając do zmiany sposobu stymulacji serca na komorową (VVI) u 3, na dwujamową (DDD) u 4 osób. W dwóch z ww. przypadków można podejrzewać polekową etiologię bloku a-v IIo. Najczęstszym powikłaniem stymulacji AAI były zaburzenia sterowania typu niedoczułości. Zaobserwowano je u 18 chorych (32,1%). Radiologiczna kontrola potwierdziła prawidłowe, analogiczne do wyjściowego, położenie elektrody w prawym przedsionku. Zaburzenia te ustąpiły po przeprogramowaniu czułości stymulatora u 10 osób. W 2 przypadkach z współistniejącym blokiem a-v IIo zmusiły do zmiany sposobu stymulacji. Pozostałych 6 chorych (10,7%) ze sporadycznymi epizodami niedoczułości pozostaje w obserwacji. Nasze spostrzeżenia dowodzą, że przewlekła stymulacja serca typu AAI to wartościowa metoda lecznicza u pacjentów z SSS. Zmniejsza istotnie częstość i czas trwania epizodów napadowego migotania przedsionków (PAF), obniżając ryzyko zatorowości. Nie można jednoznacznie przewidzieć wystąpienia istotnych zaburzeń przewodzenia a-v. Nieprawidłowe sterowanie, tylko sporadycznie zmusza do zmiany sposobów stymulacji na VVI, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest odwrotnie proporcjonalne do wartości potencjału RA, rejestrowanego podczas implantacji.

Abstract


Obserwowano odległe rezultaty stymulacji przedsionkowej serca (AAI), szczególnie występowanie bloku w łączu AV, oraz zaburzeń sterowania stymulatora. W latach 1989-1993, 56 pacjentom (31 mężczyznom, 25 kobietom) w wieku 25-77 lat (średnio 54,7 lat) wszczepiono stymulatory typu AAI z powodu: zespołu chorego węzła zatokowego (SSS) w 53 przypadkach, zespołu nadwrażliwości zatoki szyjnej (SSC) U 2 osób, zespołu wydłużonego QT (LQTS) u 1 chorej. Kwalifikowano pacjentów z wartością punktu Wenckebacha nie mniejszą niż 140 imp./min. Blok a-v IIo typu Mobitza wystąpił u 7 chorych (8%), zmuszając do zmiany sposobu stymulacji serca na komorową (VVI) u 3, na dwujamową (DDD) u 4 osób. W dwóch z ww. przypadków można podejrzewać polekową etiologię bloku a-v IIo. Najczęstszym powikłaniem stymulacji AAI były zaburzenia sterowania typu niedoczułości. Zaobserwowano je u 18 chorych (32,1%). Radiologiczna kontrola potwierdziła prawidłowe, analogiczne do wyjściowego, położenie elektrody w prawym przedsionku. Zaburzenia te ustąpiły po przeprogramowaniu czułości stymulatora u 10 osób. W 2 przypadkach z współistniejącym blokiem a-v IIo zmusiły do zmiany sposobu stymulacji. Pozostałych 6 chorych (10,7%) ze sporadycznymi epizodami niedoczułości pozostaje w obserwacji. Nasze spostrzeżenia dowodzą, że przewlekła stymulacja serca typu AAI to wartościowa metoda lecznicza u pacjentów z SSS. Zmniejsza istotnie częstość i czas trwania epizodów napadowego migotania przedsionków (PAF), obniżając ryzyko zatorowości. Nie można jednoznacznie przewidzieć wystąpienia istotnych zaburzeń przewodzenia a-v. Nieprawidłowe sterowanie, tylko sporadycznie zmusza do zmiany sposobów stymulacji na VVI, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest odwrotnie proporcjonalne do wartości potencjału RA, rejestrowanego podczas implantacji.
Get Citation

Keywords

stymulacja przedsionkowa serca - AAI; zespół chorego węzła zatokowego - SSS

About this article
Title

Stymulacja fizjologiczna typu AAI w materiale własnym-wyniki odległe

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Published online

2000-02-16

Page views

466

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Keywords

stymulacja przedsionkowa serca - AAI
zespół chorego węzła zatokowego - SSS

Authors

Ewa Rejentowicz-Wywiał
Małgorzata Dudek-Niechciał
Włodzimierz Kargul
Bogusław Grzegorzewski
Maciej Pruski
Zbigniew Michalak
Jerzy Kowalik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl