Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-16
Get Citation

Topografia ujścia zatoki wieńcowej w odniesieniu do badań elektrofizjologicznych-doniesienie wstępne

Ewa Rejentowicz-Wywiał, Małgorzata Dudek-Niechciał, Włodzimierz Kargul, Bogusław Grzegorzewski, Maciej Pruski, Zbigniew Michalak, Jerzy Kowalik
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).
Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-16

Abstract


Określenie położenia ujścia zatoki wieńcowej (CSo) ma istotne znaczenie w leczeniu zaburzeń rytmu serca metodą przezskórnej ablacji. U chorych (pc) z nawrotnym częstoskurczem węzłowym znalezienie ujścia elektrodą ułatwia określenie granic trójkąta Kocha i lokalizację szlaku o wolnym przewodzeniu. U pc z dodatkowym szlakiem lewostronnym elektroda określa miejsce najwcześniejszej aktywacji. U pc ze szlakiem podnasierdziowym do zatoki wieńcowej wprowadza się elektrodę ablującą. Poznanie położenia jej ujścia, przebiegu oraz nieprawidłowości w badaniach anatomiczno-topograficznych (np. autopsja, koronarografia) ułatwia znalezienie CSo w czasie badania elekrofizjologicznego (EPS) i ablacji. Poznanie tych relacji może pozwolić na zrezygnowanie z jej cewnikowania w określonej grupie chorych, bez zmniejszenia dokładności w określeniu podłoża arytmii.
Cel pracy: ocena położenia CSo w odniesieniu do trójkąta włóknistego prawego - TFD (miejsce rejestracji sygnału pęczka Hisa) i ujścia żyły głównej dolnej (VCI). Ma to ułatwić określenie położenia CSo podczas EPS i ablacji, bez lub przed wprowadzeniem elektrody do jej światła. Metodyka: podczas badania sekcyjnego 89 ludzkich serc (45 M, 44 K; wiek 66 + 18 lat) zmierzono odcinki: od VCI do rzutu CSo na ścianę dolną (A), od VCI do TFD (B) i od CSo do TFD (C). Wyliczono odległości: VCI do CSo (a) i pomiędzy CSo a jego rzutem na ścianę dolną.
Wyniki: (średnia + SD): A:11 + 5 mm; B: 34 + 7 mm; C: 21 + 4 mm; a: 16 + 7 mm; b: 14 + 4 mm
Wnioski
1. Położenie ujścia zatoki wieńcowej można określić bez jej cewnikowania.
2. Wstępne jego określenie może ułatwić wprowadzenie elektrody badawczej lub ablacyjnej do jej światła.
3. W określonych przypadkach taka ocena może okazać się jedynie możliwa, w innych wystarczająca dla wykonania bezpiecznej i skutecznej ablacji.

Abstract


Określenie położenia ujścia zatoki wieńcowej (CSo) ma istotne znaczenie w leczeniu zaburzeń rytmu serca metodą przezskórnej ablacji. U chorych (pc) z nawrotnym częstoskurczem węzłowym znalezienie ujścia elektrodą ułatwia określenie granic trójkąta Kocha i lokalizację szlaku o wolnym przewodzeniu. U pc z dodatkowym szlakiem lewostronnym elektroda określa miejsce najwcześniejszej aktywacji. U pc ze szlakiem podnasierdziowym do zatoki wieńcowej wprowadza się elektrodę ablującą. Poznanie położenia jej ujścia, przebiegu oraz nieprawidłowości w badaniach anatomiczno-topograficznych (np. autopsja, koronarografia) ułatwia znalezienie CSo w czasie badania elekrofizjologicznego (EPS) i ablacji. Poznanie tych relacji może pozwolić na zrezygnowanie z jej cewnikowania w określonej grupie chorych, bez zmniejszenia dokładności w określeniu podłoża arytmii.
Cel pracy: ocena położenia CSo w odniesieniu do trójkąta włóknistego prawego - TFD (miejsce rejestracji sygnału pęczka Hisa) i ujścia żyły głównej dolnej (VCI). Ma to ułatwić określenie położenia CSo podczas EPS i ablacji, bez lub przed wprowadzeniem elektrody do jej światła. Metodyka: podczas badania sekcyjnego 89 ludzkich serc (45 M, 44 K; wiek 66 + 18 lat) zmierzono odcinki: od VCI do rzutu CSo na ścianę dolną (A), od VCI do TFD (B) i od CSo do TFD (C). Wyliczono odległości: VCI do CSo (a) i pomiędzy CSo a jego rzutem na ścianę dolną.
Wyniki: (średnia + SD): A:11 + 5 mm; B: 34 + 7 mm; C: 21 + 4 mm; a: 16 + 7 mm; b: 14 + 4 mm
Wnioski
1. Położenie ujścia zatoki wieńcowej można określić bez jej cewnikowania.
2. Wstępne jego określenie może ułatwić wprowadzenie elektrody badawczej lub ablacyjnej do jej światła.
3. W określonych przypadkach taka ocena może okazać się jedynie możliwa, w innych wystarczająca dla wykonania bezpiecznej i skutecznej ablacji.
Get Citation

Keywords

trójkąt Kocha; elektrokardiogram pęczka Hisa; zatoka wieńcowa; ablacja

About this article
Title

Topografia ujścia zatoki wieńcowej w odniesieniu do badań elektrofizjologicznych-doniesienie wstępne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Published online

2000-02-16

Page views

1038

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Keywords

trójkąt Kocha
elektrokardiogram pęczka Hisa
zatoka wieńcowa
ablacja

Authors

Ewa Rejentowicz-Wywiał
Małgorzata Dudek-Niechciał
Włodzimierz Kargul
Bogusław Grzegorzewski
Maciej Pruski
Zbigniew Michalak
Jerzy Kowalik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl