Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-16
Get Citation

Ablacja drogi wolnej a funkcja lewej komory w ocenie echo-dopplerowskiej

Ewa Łastowiecka, Franciszek Walczak, Wanda Rydlewska-Sadowska, Anna Pączek, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Włodzimierz Szaroszyk, Marek Konka, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).
Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-02-16

Abstract


Leczenie nawrotnego częstoskurczu węzłowego metodą przezskórnej ablacji z użyciem prądu o częstotliwości radiowej (RFA) stanowi alternatywę wobec farmakoterapii i postępowania chirurgicznego. Celem pracy jest ocena ryzyka zabiegu oraz porównanie danych echokardiograficznych przed i po ablacji drogi wolnej. U 34 objawowych chorych, z napadami częstoskurczu węzłowego typu I (AVNRT), w wieku 35 + 14,2 lat, 25 K, 9 M wykonano skuteczną RFA drogi wolnej; u 2 z powodu nawrotu częstoskurczu ablację wykonywano 2-krotnie. Liczba aplikacji prądu wynosiła 9,9 + 10,2, skuteczna energia 922 + 627 J, temperatura 66,5 + 13,4oC. Wymiary lewej komory: końcowo-rozskurczowy (LVEDD), końcowo-skurczowy (LVESD), frakcję jej skracania (FS) i wyrzucania (EF) oznaczano w prezentacji M lub 2D. U wszystkich chorych w czasie badania rejestrowano rytm zatokowy. Funkcje zastawek oceniano pulsacyjną metodą Dopplera i znakowaną kolorem. Badania wykonano przed, w ciągu godziny po zabiegu, a następnie po 24 h, 3 miesiącach, 1-1,5 roku od zabiegu. Wyniki przed i ostatnie, 75 + 114 dni (1-393 dni) po ablacji porównano testem t-Studenta dla prób powiązanych. U wszystkich pacjentów w badaniu wstępnym przed ablacją wielkość jam serca nie przekraczała wartości prawidłowych. U 24 wykazano małe niedomykalności zastawek: mitralnej u 20, trójdzielnej u 6, płucnej u 2, aortalnej u 1 pacjenta. Wymiary i wskaźniki kurczliwości lewej komory przed i po ablacji wynosiły: LVEDD 4,8 + 0,4 vs 4,7 + 0,4 cm (NS), LVESD 3,0 + 0,4 vs 2,8 + 0,3 (p < 0,01), FS 36,0 + 5,5 vs 38,4 + 4,8% (p < 0,02), EF 65,1 + 8,3 vs 68,8 + 5,5 (p < 0,01). Mała niedomykalność zastawek nie uległa zwiększeniu po ablacji. U 1 pacjentki wszczepiono układ stymulujący z powodu bloku AV II/IIIo. Niewielka ilość płynu w osierdziu wystąpiła u 1 pacjenta.

Abstract


Leczenie nawrotnego częstoskurczu węzłowego metodą przezskórnej ablacji z użyciem prądu o częstotliwości radiowej (RFA) stanowi alternatywę wobec farmakoterapii i postępowania chirurgicznego. Celem pracy jest ocena ryzyka zabiegu oraz porównanie danych echokardiograficznych przed i po ablacji drogi wolnej. U 34 objawowych chorych, z napadami częstoskurczu węzłowego typu I (AVNRT), w wieku 35 + 14,2 lat, 25 K, 9 M wykonano skuteczną RFA drogi wolnej; u 2 z powodu nawrotu częstoskurczu ablację wykonywano 2-krotnie. Liczba aplikacji prądu wynosiła 9,9 + 10,2, skuteczna energia 922 + 627 J, temperatura 66,5 + 13,4oC. Wymiary lewej komory: końcowo-rozskurczowy (LVEDD), końcowo-skurczowy (LVESD), frakcję jej skracania (FS) i wyrzucania (EF) oznaczano w prezentacji M lub 2D. U wszystkich chorych w czasie badania rejestrowano rytm zatokowy. Funkcje zastawek oceniano pulsacyjną metodą Dopplera i znakowaną kolorem. Badania wykonano przed, w ciągu godziny po zabiegu, a następnie po 24 h, 3 miesiącach, 1-1,5 roku od zabiegu. Wyniki przed i ostatnie, 75 + 114 dni (1-393 dni) po ablacji porównano testem t-Studenta dla prób powiązanych. U wszystkich pacjentów w badaniu wstępnym przed ablacją wielkość jam serca nie przekraczała wartości prawidłowych. U 24 wykazano małe niedomykalności zastawek: mitralnej u 20, trójdzielnej u 6, płucnej u 2, aortalnej u 1 pacjenta. Wymiary i wskaźniki kurczliwości lewej komory przed i po ablacji wynosiły: LVEDD 4,8 + 0,4 vs 4,7 + 0,4 cm (NS), LVESD 3,0 + 0,4 vs 2,8 + 0,3 (p < 0,01), FS 36,0 + 5,5 vs 38,4 + 4,8% (p < 0,02), EF 65,1 + 8,3 vs 68,8 + 5,5 (p < 0,01). Mała niedomykalność zastawek nie uległa zwiększeniu po ablacji. U 1 pacjentki wszczepiono układ stymulujący z powodu bloku AV II/IIIo. Niewielka ilość płynu w osierdziu wystąpiła u 1 pacjenta.
Get Citation

Keywords

przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej; echokardiografia; funkcja serca

About this article
Title

Ablacja drogi wolnej a funkcja lewej komory w ocenie echo-dopplerowskiej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 2, No 4 (1995): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Published online

2000-02-16

Page views

499

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1995;2(4).

Keywords

przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej
echokardiografia
funkcja serca

Authors

Ewa Łastowiecka
Franciszek Walczak
Wanda Rydlewska-Sadowska
Anna Pączek
Beata Kuśmierczyk-Droszcz
Włodzimierz Szaroszyk
Marek Konka
Ewa Szufladowicz
Edward Koźluk
Zbigniew Jedynak
Hanna Rembelska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl