Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Listy
Published online: 2000-03-06
Page views 506
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Listy do redakcji. Powikłania miejscowe związane z wprowadzeniem trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej podczas badania elektrofizjologicznego

Andrzej Krupienicz, Robert Szczechowicz, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus, Piotr Borkowski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):296-298.

Abstract

Not available