Vol 3, No 3 (1996) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Original articles

Problemy stymulacji czasowej i stałej u chorych po transplantacji serca

Wiesława Piwowarska, Jadwiga Nessler, Mirosław Garlicki, Ludwik Sędziwy, Jacek Szczepkowski, Kazimierz Haberka, Jerzy Matysek, Bohdan Nessler, Antoni Dziatkowiak

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):241-249.

O zagrożeniu stymulacją komór w czasie przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka

Fryderyk Prochaczek, Iwona Surma, Jerzy Gałecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):250-255.

Zastosowanie stymulacji przezprzełykowej i rejestracji uśrednionego sygnału przedsionkowego w rozpoznawaniu trzepotania przedsionków

Waldemar Banasiak, Elwira Metner, Artur Fuglewicz, Artur Telichowski, Jolanta Petruk-Kowalczyk, Piotr Ponikowski, Jacek Żebrowski, Mirosław Pieróg, Dariusz Kałka, Czesław Telichowski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):257-266.

Przydatność badań holterowskich w diagnostyce napadowego nawrotnego częstoskurczu nadkomorowego u dzieci

Joanna Rękawek, Katarzyna Bieganowska, Anna Turska-Kmieć, Agnieszka Kaszuba, Maria Miszczak-Knecht, Elżbieta Szymaniak, Krystyna Kubicka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):267-270.
Review articles

Niewydolność węzła zatokowego po przeszczepie serca

Andrzej Kutarski

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):219-228.

Zastosowanie stymulacji przezprzełykowej w napadowych arytmiach nadkomorowych

Jolanta Petruk-Kowalczyk, Waldemar Banasiak, Włodzimierz Molenda, Czesław Telichowski

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):229-239.
Prace kazuistyczne

Migotanie komór u chorego ze stymulatorem wywołane prawdopodobnie zadziałaniem bodźca ze stymulatora w okresie nadwrażliwości mięśnia komór

Marek Grygier, Franciszek Zerbe, Krystian Stanek, Stefan Grajek, Andrzej Cieśliński

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):271-277.
Sprawozdania

International Workshop on Lipids in Cardiology, 11-13.04.1996, Dijon, Francja

Grażyna Świątecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):278-279.

3rd International Dead Sea Symposium on Advances in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrhythmias, 17-19.04.1996, Jerozolima, Izrael

Ewa Lewicka-Nowak i Ilona Romanowska

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):280-281.

10th International Congress - Cardiostim '96 19-22.06.1996, Nicea, Francja

Anna M. Baczyńska i Andrzej Lubiński

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):288-289.
Elektrokardiogramy, elektrogramy

Częstoskurcz stymulatorowy

Dariusz Zacharek

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):290-294.
Listy

Listy do redakcji. Powikłania miejscowe związane z wprowadzeniem trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej podczas badania elektrofizjologicznego

Andrzej Krupienicz, Robert Szczechowicz, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus, Piotr Borkowski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):296-298.

Internet- w kardiologii, stymulacji serca i elektrofizjologii klinicznej

Piotr Kasztelowicz

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):299-300.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl