Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Migotanie komór u chorego ze stymulatorem wywołane prawdopodobnie zadziałaniem bodźca ze stymulatora w okresie nadwrażliwości mięśnia komór

Marek Grygier, Franciszek Zerbe, Krystian Stanek, Stefan Grajek, Andrzej Cieśliński
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):271-277.
Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Migotanie komór u chorego ze stymulatorem 62-letni chory został przyjęty do szpitala z powodu pierwotnego migotania komór, które ustąpiło po defibrylacji. Rok wcześniej przebył rozległy zawał serca ściany przedniej. Z uwagi na liczne komorowe zaburzenia rytmu był leczony amiodaronem, jednakże z powodu wystąpienia zaburzeń przewodzenia (blok trójwiązkowy) choremu wszczepiono również stymulator DDD Biotronik Diplos 06. Po wszczepieniu stymulatora zaobserwowano, iż przedwczesne pobudzenia komorowe nie blokują stymulatora, a w jednym przypadku impuls ze stymulatora przypadł na szczyt załamka T, powodując parę pobudzeń komorowych. Z uwagi na brak objawów ostrego niedokrwienia i zaburzeń elektrolitowych przed epizodem migotania komór, wysunięto hipotezę, iż migotanie komór było wywołane bodźcem ze stymulatora przypadającym na okres nadwrażliwości komór pobudzenia przedwczesnego komorowego. Zwiększenie czułości stymulatora nie usunęło zaburzeń blokowania, dlatego zdecydowano wprowadzić nową elektrodę komorową, co doprowadziło do prawidłowego blokowania przedwczesnymi pobudzeniami komorowymi.
Wnioski:
1. W przypadku występowania przedwczesnych pobudzeń komorowych w czasie wszczepiania układu stymulującego wskazanym wydaje się pomiar amplitudy załamka R nie tylko pobudzeń rytmu zatokowego, ale także przedwczesnych komorowych.
2. Jakkolwiek undersensing rzadko wiąże się z niebezpiecznymi następstwami, to jednak w grupie pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia potencjalnie śmiertelnych zaburzeń rytmu serca konieczna wydaje się wczesna repozycja elektrody, jeżeli poprzez zmianę czułości stymulatora nie usuwa się zaburzeń blokowania.

Abstract


Migotanie komór u chorego ze stymulatorem 62-letni chory został przyjęty do szpitala z powodu pierwotnego migotania komór, które ustąpiło po defibrylacji. Rok wcześniej przebył rozległy zawał serca ściany przedniej. Z uwagi na liczne komorowe zaburzenia rytmu był leczony amiodaronem, jednakże z powodu wystąpienia zaburzeń przewodzenia (blok trójwiązkowy) choremu wszczepiono również stymulator DDD Biotronik Diplos 06. Po wszczepieniu stymulatora zaobserwowano, iż przedwczesne pobudzenia komorowe nie blokują stymulatora, a w jednym przypadku impuls ze stymulatora przypadł na szczyt załamka T, powodując parę pobudzeń komorowych. Z uwagi na brak objawów ostrego niedokrwienia i zaburzeń elektrolitowych przed epizodem migotania komór, wysunięto hipotezę, iż migotanie komór było wywołane bodźcem ze stymulatora przypadającym na okres nadwrażliwości komór pobudzenia przedwczesnego komorowego. Zwiększenie czułości stymulatora nie usunęło zaburzeń blokowania, dlatego zdecydowano wprowadzić nową elektrodę komorową, co doprowadziło do prawidłowego blokowania przedwczesnymi pobudzeniami komorowymi.
Wnioski:
1. W przypadku występowania przedwczesnych pobudzeń komorowych w czasie wszczepiania układu stymulującego wskazanym wydaje się pomiar amplitudy załamka R nie tylko pobudzeń rytmu zatokowego, ale także przedwczesnych komorowych.
2. Jakkolwiek undersensing rzadko wiąże się z niebezpiecznymi następstwami, to jednak w grupie pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia potencjalnie śmiertelnych zaburzeń rytmu serca konieczna wydaje się wczesna repozycja elektrody, jeżeli poprzez zmianę czułości stymulatora nie usuwa się zaburzeń blokowania.
Get Citation

Keywords

stymulator - powikłania; migotanie komór; defibrylacja

About this article
Title

Migotanie komór u chorego ze stymulatorem wywołane prawdopodobnie zadziałaniem bodźca ze stymulatora w okresie nadwrażliwości mięśnia komór

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

271-277

Published online

2000-03-06

Page views

712

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):271-277.

Keywords

stymulator - powikłania
migotanie komór
defibrylacja

Authors

Marek Grygier
Franciszek Zerbe
Krystian Stanek
Stefan Grajek
Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl