Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Przydatność badań holterowskich w diagnostyce napadowego nawrotnego częstoskurczu nadkomorowego u dzieci

Joanna Rękawek, Katarzyna Bieganowska, Anna Turska-Kmieć, Agnieszka Kaszuba, Maria Miszczak-Knecht, Elżbieta Szymaniak, Krystyna Kubicka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):267-270.
Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Diagnostyka częstoskurczów u dzieci Nawrotny częstoskurcz nadkomorowy jest najczęstszą formą objawowej arytmii spotykaną u dzieci. Przezprzełykowa stymulacja lewego przedsionka (PSP) jest uznanym badaniem diagnostycznym, które jednak ze względu na swą agresywność jest zwykle źle znoszone przez dzieci.
Celem pracy była ocena przydatności badań holterowskich w diagnostyce napadowego nawrotnego częstoskurczu nadkomorowego. Badaniami objęto 30 dzieci (20 dziewczynek i 10 chłopców w wieku od 3 do 16 lat) hospitalizowanych z powodu dolegliwości sugerujących arytmię, u których w trakcie PSP wywołano nawrotny częstoskurcz nadkomorowy: przedsionkowo-komorowy z udziałem drogi dodatkowej - 22 dzieci (grupa I), węzłowy typ I - 8 dzieci (grupa II). W badaniu holterowskim w grupie I u 10 dzieci rejestrowano okresowo występujące cechy preekscytacji, natomiast napady częstoskurczu występowały u 6 dzieci. Ponadto u 1 pacjentki rejestrowano krótkie epizody trzepotania przedsionków. W grupie II napady częstoskurczu węzłowego typu I rejestrowano u 1 pacjenta. Ogółem u 7 z 30 dzieci (23%) w trakcie badania holterowskiego zarejestrowano napady częstoskurczu potwierdzające wyniki PSP.
Wnioski:
1. W wyselekcjonowanej grupie dzieci z udokumentowanym w PSP częstoskurczem nadkomorowym w jednej czwartej przypadków badanie holterowskie dostarcza danych istotnych diagnostycznie.
2. W wyselekcjonowanej grupie dzieci hospitalizowanych z powodu objawów sugerujących tachyarytmie badanie holterowskie jako badanie nieuciążliwe dla dziecka należy wykonać w pierwszym etapie diagnostyki.

Abstract


Diagnostyka częstoskurczów u dzieci Nawrotny częstoskurcz nadkomorowy jest najczęstszą formą objawowej arytmii spotykaną u dzieci. Przezprzełykowa stymulacja lewego przedsionka (PSP) jest uznanym badaniem diagnostycznym, które jednak ze względu na swą agresywność jest zwykle źle znoszone przez dzieci.
Celem pracy była ocena przydatności badań holterowskich w diagnostyce napadowego nawrotnego częstoskurczu nadkomorowego. Badaniami objęto 30 dzieci (20 dziewczynek i 10 chłopców w wieku od 3 do 16 lat) hospitalizowanych z powodu dolegliwości sugerujących arytmię, u których w trakcie PSP wywołano nawrotny częstoskurcz nadkomorowy: przedsionkowo-komorowy z udziałem drogi dodatkowej - 22 dzieci (grupa I), węzłowy typ I - 8 dzieci (grupa II). W badaniu holterowskim w grupie I u 10 dzieci rejestrowano okresowo występujące cechy preekscytacji, natomiast napady częstoskurczu występowały u 6 dzieci. Ponadto u 1 pacjentki rejestrowano krótkie epizody trzepotania przedsionków. W grupie II napady częstoskurczu węzłowego typu I rejestrowano u 1 pacjenta. Ogółem u 7 z 30 dzieci (23%) w trakcie badania holterowskiego zarejestrowano napady częstoskurczu potwierdzające wyniki PSP.
Wnioski:
1. W wyselekcjonowanej grupie dzieci z udokumentowanym w PSP częstoskurczem nadkomorowym w jednej czwartej przypadków badanie holterowskie dostarcza danych istotnych diagnostycznie.
2. W wyselekcjonowanej grupie dzieci hospitalizowanych z powodu objawów sugerujących tachyarytmie badanie holterowskie jako badanie nieuciążliwe dla dziecka należy wykonać w pierwszym etapie diagnostyki.
Get Citation

Keywords

napadowy częstoskurcz nadkomorowy; stymulacja przezprzełykowa lewego przedsionka; monitorowanie EKG metodą Holtera

About this article
Title

Przydatność badań holterowskich w diagnostyce napadowego nawrotnego częstoskurczu nadkomorowego u dzieci

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

267-270

Published online

2000-03-06

Page views

511

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):267-270.

Keywords

napadowy częstoskurcz nadkomorowy
stymulacja przezprzełykowa lewego przedsionka
monitorowanie EKG metodą Holtera

Authors

Joanna Rękawek
Katarzyna Bieganowska
Anna Turska-Kmieć
Agnieszka Kaszuba
Maria Miszczak-Knecht
Elżbieta Szymaniak
Krystyna Kubicka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl