Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

O zagrożeniu stymulacją komór w czasie przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka

Fryderyk Prochaczek, Iwona Surma, Jerzy Gałecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):250-255.
Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Zagrożenie stymulacją komór podczas stymulacji przezprzełykowej Celem pracy była ocena prawdopodobieństwa niezamierzonej stymulacji komór (sk) w czasie diagnostycznej przezprzełykowej stymulacji dolnej części lewego przedsionka. Badaniem objęto 300 kolejnych pacjentów w wieku 18-82 lata (śr. 54 lata). Elektrodę przełykową zakładano przez nos, ustalając położenie biegunów stymulujących na poziomie dolnej części lewego przedsionka. Stymulowano impulsem o amplitudzie wyższej o 20% od wartości progu pobudzenia lewego przedsionka, wynoszącej średnio 9,2 mA. Pojawienie się w czasie głębokiego oddychania przy stymulacji z częstością 100/min obrazu sk rejestrowano graficznie, zaś położenie biegunów stymulujących względem serca w tym momencie weryfikowano zdjęciem RTG klatki piersiowej. Test ten wykonywano przed zasadniczym protokołem diagnostycznym. U 4 spośród 300 badanych (1,3%) w czasie głębokiego oddychania obserwowano obraz stymulacji komór jednocześnie z pobudzeniem przedsionków. U 2 pacjentów obraz sk ujawniał się w czasie wydechu przy impulsie stymulującym o natężeniu 8 i 12 mA, u 1 - w czasie wdechu przy 9 mA oraz u 1 - był obecny zarówno w czasie wdechu i wydechu przy 6 mA. Analiza zdjęć RTG wykazała, iż wydech podnosi lewą komorę i podsuwa ją pod bieguny stymulujące, zaś wdech ustawia serce pionowo, zbliżając tylną ścianę lewej komory do biegunów stymulujących. Uzyskane wyniki wskazują, iż w czasie przezprzełykowej stymulacji dolnej części lewego przedsionka niebezpieczeństwo przypadkowej stymulacji komór istnieje u ponad 1% badanych. Dobrym sposobem wykrycia niezamierzonej stymulacji komór jest stymulacja lewego przedsionka przy stałej długości cyklu w czasie głębokiego oddychania.

Abstract


Zagrożenie stymulacją komór podczas stymulacji przezprzełykowej Celem pracy była ocena prawdopodobieństwa niezamierzonej stymulacji komór (sk) w czasie diagnostycznej przezprzełykowej stymulacji dolnej części lewego przedsionka. Badaniem objęto 300 kolejnych pacjentów w wieku 18-82 lata (śr. 54 lata). Elektrodę przełykową zakładano przez nos, ustalając położenie biegunów stymulujących na poziomie dolnej części lewego przedsionka. Stymulowano impulsem o amplitudzie wyższej o 20% od wartości progu pobudzenia lewego przedsionka, wynoszącej średnio 9,2 mA. Pojawienie się w czasie głębokiego oddychania przy stymulacji z częstością 100/min obrazu sk rejestrowano graficznie, zaś położenie biegunów stymulujących względem serca w tym momencie weryfikowano zdjęciem RTG klatki piersiowej. Test ten wykonywano przed zasadniczym protokołem diagnostycznym. U 4 spośród 300 badanych (1,3%) w czasie głębokiego oddychania obserwowano obraz stymulacji komór jednocześnie z pobudzeniem przedsionków. U 2 pacjentów obraz sk ujawniał się w czasie wydechu przy impulsie stymulującym o natężeniu 8 i 12 mA, u 1 - w czasie wdechu przy 9 mA oraz u 1 - był obecny zarówno w czasie wdechu i wydechu przy 6 mA. Analiza zdjęć RTG wykazała, iż wydech podnosi lewą komorę i podsuwa ją pod bieguny stymulujące, zaś wdech ustawia serce pionowo, zbliżając tylną ścianę lewej komory do biegunów stymulujących. Uzyskane wyniki wskazują, iż w czasie przezprzełykowej stymulacji dolnej części lewego przedsionka niebezpieczeństwo przypadkowej stymulacji komór istnieje u ponad 1% badanych. Dobrym sposobem wykrycia niezamierzonej stymulacji komór jest stymulacja lewego przedsionka przy stałej długości cyklu w czasie głębokiego oddychania.
Get Citation

Keywords

przezprzełykowa stymulacja przedsionków; ryzyko; stymulacja komór

About this article
Title

O zagrożeniu stymulacją komór w czasie przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

250-255

Published online

2000-03-06

Page views

783

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):250-255.

Keywords

przezprzełykowa stymulacja przedsionków
ryzyko
stymulacja komór

Authors

Fryderyk Prochaczek
Iwona Surma
Jerzy Gałecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl