Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Problemy stymulacji czasowej i stałej u chorych po transplantacji serca

Wiesława Piwowarska, Jadwiga Nessler, Mirosław Garlicki, Ludwik Sędziwy, Jacek Szczepkowski, Kazimierz Haberka, Jerzy Matysek, Bohdan Nessler, Antoni Dziatkowiak
DOI: 10.5603/cj.22778
·
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):241-249.
Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Stymulacja serca u chorych po transplantacji Celem pracy była analiza zaburzeń bodźcotwórczości i przewodzenia, okresu stymulacji czasowej oraz wskazań do stałej stymulacji u pacjentów po ortotopowym przeszczepie serca. Rytm serca oceniano na podstawie spoczynkowych elektrokardiogramów oraz zapisów 24-godzinnego EKG metodą Holtera. Badaniem objęto 140 chorych (117 mężczyzn i 23 kobiety) w wieku od 10 do 68 lat (śr. 47,3 lat). U większości chorych (84%) stosowano zewnętrzną stymulację czasową przeszczepionego serca przez okres 1-2 dób. W późnym okresie pooperacyjnym stymulacji zewnętrznej wymagało 14 chorych, najczęściej z powodu bradykardii zatokowej (12 chorych), bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia w jednym przypadku i wolnego zastępczego rytmu komorowego u jednego chorego. Spośród tych chorych u 3 osób uznano za wskazane wszczepienie stymulatora na stałe, u 2 chorych wszczepiono stymulator typu VVI, a u 1 chorego - typu DDD. W obserwacji odległej, wynoszącej 6-18 miesięcy, u 2 spośród osób, którym wszczepiono stymulator na stałe zaobserwowano powrót rytmu zatokowego o częstości typowej dla przeszczepionego serca. Przeprowadzone obserwacje wskazują, że chorzy po przeszczepie serca mogą wymagać przedłużonej stymulacji czasowej, najczęściej z powodu dysfunkcji węzła zatokowego. Implantacji stymulatora na stałe wymagało 2% chorych i we wszystkich przypadkach było to spowodowane dysfunkcją węzła zatokowego w następstwie ostrej reakcji odrzucania przeszczepionego narządu. Potwierdzono, że u chorych po przeszczepie serca w różnym okresie od implantacji rozrusznika istnieje możliwość powrotu rytmu zatokowego przeszczepionego serca.

Abstract


Stymulacja serca u chorych po transplantacji Celem pracy była analiza zaburzeń bodźcotwórczości i przewodzenia, okresu stymulacji czasowej oraz wskazań do stałej stymulacji u pacjentów po ortotopowym przeszczepie serca. Rytm serca oceniano na podstawie spoczynkowych elektrokardiogramów oraz zapisów 24-godzinnego EKG metodą Holtera. Badaniem objęto 140 chorych (117 mężczyzn i 23 kobiety) w wieku od 10 do 68 lat (śr. 47,3 lat). U większości chorych (84%) stosowano zewnętrzną stymulację czasową przeszczepionego serca przez okres 1-2 dób. W późnym okresie pooperacyjnym stymulacji zewnętrznej wymagało 14 chorych, najczęściej z powodu bradykardii zatokowej (12 chorych), bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia w jednym przypadku i wolnego zastępczego rytmu komorowego u jednego chorego. Spośród tych chorych u 3 osób uznano za wskazane wszczepienie stymulatora na stałe, u 2 chorych wszczepiono stymulator typu VVI, a u 1 chorego - typu DDD. W obserwacji odległej, wynoszącej 6-18 miesięcy, u 2 spośród osób, którym wszczepiono stymulator na stałe zaobserwowano powrót rytmu zatokowego o częstości typowej dla przeszczepionego serca. Przeprowadzone obserwacje wskazują, że chorzy po przeszczepie serca mogą wymagać przedłużonej stymulacji czasowej, najczęściej z powodu dysfunkcji węzła zatokowego. Implantacji stymulatora na stałe wymagało 2% chorych i we wszystkich przypadkach było to spowodowane dysfunkcją węzła zatokowego w następstwie ostrej reakcji odrzucania przeszczepionego narządu. Potwierdzono, że u chorych po przeszczepie serca w różnym okresie od implantacji rozrusznika istnieje możliwość powrotu rytmu zatokowego przeszczepionego serca.
Get Citation

Keywords

przeszczep serca; niewydolność węzła zatokowego; stymulacja stała; stymulacja czasowa

About this article
Title

Problemy stymulacji czasowej i stałej u chorych po transplantacji serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 3 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

241-249

Published online

2000-03-06

Page views

556

DOI

10.5603/cj.22778

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(3):241-249.

Keywords

przeszczep serca
niewydolność węzła zatokowego
stymulacja stała
stymulacja czasowa

Authors

Wiesława Piwowarska
Jadwiga Nessler
Mirosław Garlicki
Ludwik Sędziwy
Jacek Szczepkowski
Kazimierz Haberka
Jerzy Matysek
Bohdan Nessler
Antoni Dziatkowiak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl