Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Stymulacja dwujamowa u pacjenta z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu - poprawa funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory serca

Paweł Miękus, Wiesław Puchalski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):362-367.
Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Stymulacja dwujamowa u pacjenta z kardiomiopatią przerostową Stymulacja dwujamowa jest uznaną metodą leczenia pacjentów z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu (KPZ) opornych na leczenie farmakologiczne. Spadek gradientu ciśnień w DOLK i wywołana nim poprawa funkcji skurczowej LK powoduje zmniejszenie bądź całkowite ustąpienie objawów klinicznych u 80-90% leczonych pacjentów. Opisaliśmy przypadek chorego, który miał wskazania do zastosowania tej metody leczenia. Poza znacznym obniżeniem gradientu ciśnień w DOLK i poprawą stanu klinicznego wykazaliśmy, że stymulacja dwujamowa doprowadziła do korzystnych zmian krzywej napływu mitralnego, co przejawiało się wydłużeniem czasu deceleracji napływu mitralnego (DT), zmniejszeniem stosunku prędkości wczesnego (E) do późnego (A) napływu mitralnego i wydłużeniem czasu izowolumetrycznej relaksacji lewej komory (IVRT).

Abstract


Stymulacja dwujamowa u pacjenta z kardiomiopatią przerostową Stymulacja dwujamowa jest uznaną metodą leczenia pacjentów z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu (KPZ) opornych na leczenie farmakologiczne. Spadek gradientu ciśnień w DOLK i wywołana nim poprawa funkcji skurczowej LK powoduje zmniejszenie bądź całkowite ustąpienie objawów klinicznych u 80-90% leczonych pacjentów. Opisaliśmy przypadek chorego, który miał wskazania do zastosowania tej metody leczenia. Poza znacznym obniżeniem gradientu ciśnień w DOLK i poprawą stanu klinicznego wykazaliśmy, że stymulacja dwujamowa doprowadziła do korzystnych zmian krzywej napływu mitralnego, co przejawiało się wydłużeniem czasu deceleracji napływu mitralnego (DT), zmniejszeniem stosunku prędkości wczesnego (E) do późnego (A) napływu mitralnego i wydłużeniem czasu izowolumetrycznej relaksacji lewej komory (IVRT).
Get Citation

Keywords

kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu; stymulacja dwujamowa; funkcja rozkurczowa

About this article
Title

Stymulacja dwujamowa u pacjenta z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu - poprawa funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

362-367

Published online

2000-03-06

Page views

561

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):362-367.

Keywords

kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu
stymulacja dwujamowa
funkcja rozkurczowa

Authors

Paweł Miękus
Wiesław Puchalski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl