Vol 3, No 4 (1996) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Original articles

Chirurgiczne aspekty implantacji przezżylnego automatycznego kardiowertera-defibrylatora serca (ICD) - doświadczenie własne

Rajmund Wilczek, Kazimierz Suwalski, Justyna Staniewicz, Ewa Lewicka-Nowak, Andrzej Lubiński, Grażyna Świątecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):329-336.

Wpływ zmienności rytmu komorowego na czas trwania częstoskurczów komorowych

Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):321-328.

Zastosowanie klasyfikacji VASIS w określaniu typu omdlenia wazowagalnego

Maciej Kempa, Dariusz Kozłowski, Justyna Staniewicz, Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):337-341.

Wpływ stymulacji jednojamowej z adaptowaną częstością (AAI-R i VVI-R) na wydolność fizyczną. Problemy związane z tą odmianą stymulacji

Bogdan Łakomski, Andrzej Kutarski, Marian Markiewicz

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):343-354.

Zmienność odstępu Q-T w czasie wysiłku u chorych leczonych stymulacją serca typu VVI

Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):356-361.
Review articles

Zmienność rytmu zatokowego u chorych z niewydolnością krążenia

Piotr Ponikowski, Waldemar Banasiak, Andrew J.S. Coats, Krzysztof Wrabec

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):303-314.

Zespół Brugadów

Andrzej Lubiński, Anna Maria Baczyńska

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):315-320.
Prace kazuistyczne
Sprawozdania

X Międzynarodowy Kongres "Cardiostim '96" i XVIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Maciej Kempa i Dariusz Kozłowski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):368-369.
Listy

Cardiostim '96

Justyna Staniewicz

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):370-371.

Autorytety medyczne w Internecie. miejsce kardiologii w Internecie

Piotr Kasztelowicz

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):374-374.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl