Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Zmienność odstępu Q-T w czasie wysiłku u chorych leczonych stymulacją serca typu VVI

Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):356-361.
Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


Zmienność odstępu Q-T u chorych ze stymulacją VVI Prześledzono wpływ wysiłku fizycznego na odstęp Q-T u 25 osób w wieku 65-75 lat (średnio 67,1 lat), w tym 5 kobiet i 20 mężczyzn z przewlekłą stymulacją komorową wdrożoną z powodu bloku przedsionkowo-komorowego IIIo. Badani nie wykazywali fizykalnych objawów niewydolności krążenia i wszyscy byli zdolni do wykonania wysiłku w formie testu cykloergometrycznego (10 osób), lub 6-minutowego marszu po płaskim podłożu (15 osób). Wysiłkowe skrócenie Q-T zaobserwowano tylko u 7 pacjentów (podgrupa A), mimo że u 80% osób stwierdzono skrócenie cyklu przedsionkowego P-P skorelowane z obciążeniem. Powyższe spostrzeżenie nie potwierdza przekonania, iż skrócenie czasu Q-T jest regułą w złożonej odpowiedzi serca na wysiłek fizyczny.

Abstract


Zmienność odstępu Q-T u chorych ze stymulacją VVI Prześledzono wpływ wysiłku fizycznego na odstęp Q-T u 25 osób w wieku 65-75 lat (średnio 67,1 lat), w tym 5 kobiet i 20 mężczyzn z przewlekłą stymulacją komorową wdrożoną z powodu bloku przedsionkowo-komorowego IIIo. Badani nie wykazywali fizykalnych objawów niewydolności krążenia i wszyscy byli zdolni do wykonania wysiłku w formie testu cykloergometrycznego (10 osób), lub 6-minutowego marszu po płaskim podłożu (15 osób). Wysiłkowe skrócenie Q-T zaobserwowano tylko u 7 pacjentów (podgrupa A), mimo że u 80% osób stwierdzono skrócenie cyklu przedsionkowego P-P skorelowane z obciążeniem. Powyższe spostrzeżenie nie potwierdza przekonania, iż skrócenie czasu Q-T jest regułą w złożonej odpowiedzi serca na wysiłek fizyczny.
Get Citation

Keywords

stymulacja serca; wydolność wysiłkowa; zmienność Q-T

About this article
Title

Zmienność odstępu Q-T w czasie wysiłku u chorych leczonych stymulacją serca typu VVI

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

356-361

Published online

2000-03-06

Page views

472

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):356-361.

Keywords

stymulacja serca
wydolność wysiłkowa
zmienność Q-T

Authors

Barbara Małecka
Jacek Lelakowski
Jacek Szczepkowski
Ludwik Sędziwy

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl