Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-06
Page views 518
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmienność odstępu Q-T w czasie wysiłku u chorych leczonych stymulacją serca typu VVI

Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):356-361.

Abstract


Zmienność odstępu Q-T u chorych ze stymulacją VVI Prześledzono wpływ wysiłku fizycznego na odstęp Q-T u 25 osób w wieku 65-75 lat (średnio 67,1 lat), w tym 5 kobiet i 20 mężczyzn z przewlekłą stymulacją komorową wdrożoną z powodu bloku przedsionkowo-komorowego IIIo. Badani nie wykazywali fizykalnych objawów niewydolności krążenia i wszyscy byli zdolni do wykonania wysiłku w formie testu cykloergometrycznego (10 osób), lub 6-minutowego marszu po płaskim podłożu (15 osób). Wysiłkowe skrócenie Q-T zaobserwowano tylko u 7 pacjentów (podgrupa A), mimo że u 80% osób stwierdzono skrócenie cyklu przedsionkowego P-P skorelowane z obciążeniem. Powyższe spostrzeżenie nie potwierdza przekonania, iż skrócenie czasu Q-T jest regułą w złożonej odpowiedzi serca na wysiłek fizyczny.