Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06
Get Citation

Chirurgiczne aspekty implantacji przezżylnego automatycznego kardiowertera-defibrylatora serca (ICD) - doświadczenie własne

Rajmund Wilczek, Kazimierz Suwalski, Justyna Staniewicz, Ewa Lewicka-Nowak, Andrzej Lubiński, Grażyna Świątecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):329-336.
Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-06

Abstract


W II Klinice Chorób Serca Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku oraz II Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie do 30.03.1996 implantowano przezżylny kardiowerter-defibrylator (ICD) Phylax 03 u 19 chorych. Wskazaniem do wszczepienia ICD były: nawracające, zagrażające życiu, oporne na leczenie farmakologiczne arytmie komorowe. Implantację wykonywano na sali operacyjnej. U 11 pacjentów zastosowano znieczulenie ogólne, u kolejnych - do chwili rozpoczęcia testowania progu defibrylacji operację prowadzono w znieczuleniu miejscowym. U 17 pacjentów wprowadzono elektrody przez nakłucie żyły odpromieniowej metodą Seldingera. U 2 chorych, ze względu na bardzo małą średnicę żyły odpromieniowej, próba wprowadzenia przez nią elektrody nie powiodła się, wobec czego wykonano nakłucie żyły podobojczykowej lewej oraz żyły szyjnej wewnętrznej lewej. U 11 chorych zastosowano układ dwóch elektrod, u 7 chorych układ jednoelektrodowy. U 1 chorego implantowano dodatkowo elektrodę podskórną. U 8 pacjentów uzyskano próg defibrylacji poniżej 10 J, u 11 kolejnych - pomiędzy 10 a 20 J. Lożę wytworzono na pochewce mięśnia prostego brzucha i powięzi powierzchownej brzucha. We wszystkich przypadkach przywrócono rytm zatokowy. W omawianej grupie chorych nie było zgonów w czasie pierwszych 30 dni po implantacji. Zaistniałe powikłania: dyslokacja elektrody, awaria defibrylatora wymagały reoperacji (2 chorych). Wysoki próg stymulacji wystąpił u jednej chorej i ustąpił po leczeniu doustnymi steroidami.
Implantacja ICD z zastosowaniem opisanej techniki zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie, jest bezpieczna dla pacjenta i spełnia zalecenia ustalone przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Abstract


W II Klinice Chorób Serca Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku oraz II Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie do 30.03.1996 implantowano przezżylny kardiowerter-defibrylator (ICD) Phylax 03 u 19 chorych. Wskazaniem do wszczepienia ICD były: nawracające, zagrażające życiu, oporne na leczenie farmakologiczne arytmie komorowe. Implantację wykonywano na sali operacyjnej. U 11 pacjentów zastosowano znieczulenie ogólne, u kolejnych - do chwili rozpoczęcia testowania progu defibrylacji operację prowadzono w znieczuleniu miejscowym. U 17 pacjentów wprowadzono elektrody przez nakłucie żyły odpromieniowej metodą Seldingera. U 2 chorych, ze względu na bardzo małą średnicę żyły odpromieniowej, próba wprowadzenia przez nią elektrody nie powiodła się, wobec czego wykonano nakłucie żyły podobojczykowej lewej oraz żyły szyjnej wewnętrznej lewej. U 11 chorych zastosowano układ dwóch elektrod, u 7 chorych układ jednoelektrodowy. U 1 chorego implantowano dodatkowo elektrodę podskórną. U 8 pacjentów uzyskano próg defibrylacji poniżej 10 J, u 11 kolejnych - pomiędzy 10 a 20 J. Lożę wytworzono na pochewce mięśnia prostego brzucha i powięzi powierzchownej brzucha. We wszystkich przypadkach przywrócono rytm zatokowy. W omawianej grupie chorych nie było zgonów w czasie pierwszych 30 dni po implantacji. Zaistniałe powikłania: dyslokacja elektrody, awaria defibrylatora wymagały reoperacji (2 chorych). Wysoki próg stymulacji wystąpił u jednej chorej i ustąpił po leczeniu doustnymi steroidami.
Implantacja ICD z zastosowaniem opisanej techniki zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie, jest bezpieczna dla pacjenta i spełnia zalecenia ustalone przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.
Get Citation

Keywords

przezżylny wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD); implantacja ICD

About this article
Title

Chirurgiczne aspekty implantacji przezżylnego automatycznego kardiowertera-defibrylatora serca (ICD) - doświadczenie własne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 3, No 4 (1996): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

329-336

Published online

2000-03-06

Page views

626

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(4):329-336.

Keywords

przezżylny wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD)
implantacja ICD

Authors

Rajmund Wilczek
Kazimierz Suwalski
Justyna Staniewicz
Ewa Lewicka-Nowak
Andrzej Lubiński
Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl