Vol 4, No 1 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-07
Page views 538
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Dyskretne uszkodzenie elektrody przedsionkowej stymulatora dwujamowego

Dariusz Zacharek, Łukasz Stolarczyk
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):54-58.

Abstract


Przedstawiono przypadek dyskretnego mechanicznego uszkodzenia jednej z elektrod rozrusznika dwujamowego u 20-letniego mężczyzny leczonego stałą stymulacją serca z powodu istotnych zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Po stwierdzeniu zarówno prawidłowych parametrów elektrycznych stymulatora, jak i prawidłowego obrazu radiologicznego, po szczegółowej analizie całodobowego badania EKG wysunięto hipotezę przerwania ciągłości przewodnika elektrody przedsionkowej bez uszkodzenia osłonki, co potwierdzono podczas zabiegu naprawy rozrusznika.