Vol 4, No 1 (1997) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original articles

Dyspersja odstępu QT w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym

Tadeusz Mandecki, Andrzej Szulc, Marek Piekarski, Leszek Szymański, Katarzyna Mizia-Stec

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):10-14.

Wrażliwość baroreceptorów tętniczych w przewidywaniu wyniku programowanej stymulacji komór u chorych po zawale serca

Grzegorz Raczak, Paweł Zagożdżon, Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Dariusz Kozłowski, Grażyna Świątecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):15-21.

Napadowe tachyarytmie nadkomorowe. Porównanie skuteczności propafenonu i propranololu w utrzymywaniu rytmu zatokowego

Piotr Kułakowski, Stefan Karczmarewicz, Ewa Makowska, Grzegorz Karpiński, Aleksandra Czepiel, Leszek Ceremużyński

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):22-29.

Wpływ atropiny i propranololu na przewodzenie przedsionkowo-komorowe zstępujące i wstępujące u ludzi zdrowych

Iwona Surma, Fryderyk Prochaczek, Piotr Pączek

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):30-35.

Znaczenie układu tłumienia artefaktu impulsu stymulatora w cyfrowym rejestratorze EKG dla jakości zapisu nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego serca

Fryderyk Prochaczek, Paweł Gibiński, Jerzy Gałecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):36-42.
Review articles

Test pochyleniowy w diagnostyce omdleń wazowagalnych

Marek Kisły, Zdzisława Kornacewicz-Jach

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):1-7.

Komentarz redakcyjny

Dariusz Kozłowski

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):7-9.
Prace kazuistyczne

Postępowanie zachowawcze w przypadku ropnych przetok w pobliżu przewodu elektrody, opis trzech przypadków

Roman Steckiewicz, Grzegorz Opolski, Marian Pieniak

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):43-48.

Wszczepienie przezżylnego układu stymulującego u chorej z przetrwałą żyłą główną górną lewą

Marek Prech, Marek Grygier, Franciszek Zerbe, Krystian Stanek, Stefan Grajek, Andrzej Cieśliński

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):49-53.

Dyskretne uszkodzenie elektrody przedsionkowej stymulatora dwujamowego

Dariusz Zacharek, Łukasz Stolarczyk

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):54-58.
Konferencje

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl