Vol 4, No 1 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Znaczenie układu tłumienia artefaktu impulsu stymulatora w cyfrowym rejestratorze EKG dla jakości zapisu nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego serca

Fryderyk Prochaczek, Paweł Gibiński, Jerzy Gałecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):36-42.
Vol 4, No 1 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Celem pracy była ocena działania sprzętowo-programowego systemu eliminacji artefaktów spowodowanych przez impuls stymulatora, zastosowanego w cyfrowym rejestratorze EKG w trakcie nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego serca.
Metody: Realizowany przez program algorytm usuwa artefakt impulsu w 12 odprowadzeniach EKG oraz wstawia w to miejsce znacznik w postaci zaczernionego czworokąta. Działanie systemu tłumienia w cyfrowym rejestratorze EKG DEK-631 (ITAM Zabrze) oceniono, analizując zapisy nieinwazyjnych badań elektrofizjologicznych serca, przeprowadzonych przy użyciu przezprzełykowego stymulatora SP-5 (OBREAM, obecnie ITAM Zabrze). Z 10 badanych o średniej wieku 57 lat (26-80 lat), 4 diagnozowanych było w kierunku szybkiej dysrytmii przedsionkowej, a 6 w kierunku częstoskurczu przedsionkowo-komorowego. Przedsionki stymulowano impulsem prostokątnym o szerokości 5 ms i amplitudzie średnio 9 mA (7-16 mA) według pełnego protokołu nieinwazyjnych badań elektrofizjologicznych serca.
Wyniki: Przeprowadzona analiza uzyskanych zapisów wykazała układanie się znacznika impulsu stymulującego zarówno w odprowadzeniach przełykowych, jak i powierzchniowych wzdłuż aktualnego przebiegu krzywej EKG. Wszystkie zapisy, włącznie z uzyskanymi w czasie agresywnego protokołu obejmującego stymulację paczkami impulsów, wolne były od zakłóceń pochodzących od impulsu stymulującego.
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie zaproponowanych rozwiązań sprzętowych i programowej eliminacji artefaktu impulsu stymulatora we współcześnie produkowanym rejestratorze EKG, pozwala uzyskać bardzo dobrą jakość dokumentacji nieinwazyjnych badań elektrofizjologicznych serca.

Abstract


Cel pracy: Celem pracy była ocena działania sprzętowo-programowego systemu eliminacji artefaktów spowodowanych przez impuls stymulatora, zastosowanego w cyfrowym rejestratorze EKG w trakcie nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego serca.
Metody: Realizowany przez program algorytm usuwa artefakt impulsu w 12 odprowadzeniach EKG oraz wstawia w to miejsce znacznik w postaci zaczernionego czworokąta. Działanie systemu tłumienia w cyfrowym rejestratorze EKG DEK-631 (ITAM Zabrze) oceniono, analizując zapisy nieinwazyjnych badań elektrofizjologicznych serca, przeprowadzonych przy użyciu przezprzełykowego stymulatora SP-5 (OBREAM, obecnie ITAM Zabrze). Z 10 badanych o średniej wieku 57 lat (26-80 lat), 4 diagnozowanych było w kierunku szybkiej dysrytmii przedsionkowej, a 6 w kierunku częstoskurczu przedsionkowo-komorowego. Przedsionki stymulowano impulsem prostokątnym o szerokości 5 ms i amplitudzie średnio 9 mA (7-16 mA) według pełnego protokołu nieinwazyjnych badań elektrofizjologicznych serca.
Wyniki: Przeprowadzona analiza uzyskanych zapisów wykazała układanie się znacznika impulsu stymulującego zarówno w odprowadzeniach przełykowych, jak i powierzchniowych wzdłuż aktualnego przebiegu krzywej EKG. Wszystkie zapisy, włącznie z uzyskanymi w czasie agresywnego protokołu obejmującego stymulację paczkami impulsów, wolne były od zakłóceń pochodzących od impulsu stymulującego.
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie zaproponowanych rozwiązań sprzętowych i programowej eliminacji artefaktu impulsu stymulatora we współcześnie produkowanym rejestratorze EKG, pozwala uzyskać bardzo dobrą jakość dokumentacji nieinwazyjnych badań elektrofizjologicznych serca.
Get Citation

Keywords

stymulacja nieinwazyjna serca; stymulacja przezprzełykowa serca; tłumienie artefaktu impulsu stymulatora

About this article
Title

Znaczenie układu tłumienia artefaktu impulsu stymulatora w cyfrowym rejestratorze EKG dla jakości zapisu nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 1 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

36-42

Published online

2000-03-07

Page views

799

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):36-42.

Keywords

stymulacja nieinwazyjna serca
stymulacja przezprzełykowa serca
tłumienie artefaktu impulsu stymulatora

Authors

Fryderyk Prochaczek
Paweł Gibiński
Jerzy Gałecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl