Vol 4, No 1 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Napadowe tachyarytmie nadkomorowe. Porównanie skuteczności propafenonu i propranololu w utrzymywaniu rytmu zatokowego

Piotr Kułakowski, Stefan Karczmarewicz, Ewa Makowska, Grzegorz Karpiński, Aleksandra Czepiel, Leszek Ceremużyński
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):22-29.
Vol 4, No 1 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Celem pracy było porównanie skuteczności propafenonu (450-600 mg/dobę) i propranololu (120 mg/dobę) w utrzymaniu rytmu zatokowego u chorych z napadowymi tachyarytmiami nadkomorowymi.
Metody: Grupę badaną stanowiło 99 chorych (57 kobiet, 42 mężczyzn, średni wiek: 57 lat) z napadowym migotaniem przedsionków PAF (61 chorych) lub napadowym częstoskurczem nadkomorowym PSVT (38 chorych). Warunkiem koniecznym włączenia do badania było co najmniej 2-krotne wystąpienie objawowych napadów PAF lub PSVT podczas 6 miesięcy przed hospitalizacją. Badanie miało charakter randomizowanej, otwartej, krzyżowej próby, czas obserwacji ambulatoryjnej wynosił 6 miesięcy. U 50 chorych zastosowano propafenon, u pozostałych 49 - propranolol.
Wyniki: Propafenon okazał się skuteczny u 34 (68%) chorych, podczas gdy propranolol - u 20 (41%) chorych (p = 0,01). U chorych, u których propranolol był nieskuteczny, propafenon podany jako drugi lek okazał się skuteczny u 14 (50%) chorych, podczas gdy propranolol zapobiegł nawrotom arytmii u 2 (15%) chorych leczonych uprzednio nieskutecznie propafenonem (p = 0,02). W sumie u 99 chorych przeprowadzono 140 prób lekowych: 78 z propafenonem i 62 z propranololem. Propafenon okazał się skuteczny w 48 (62%) przypadkach, natomiast propranolol u 22 (35%) chorych (p = 0,002). Analizując skuteczność leków w zależności od rodzaju arytmii, zarówno u chorych z PSVT, jak i u pacjentów z PAF, propafenon był bardziej skuteczny od propranololu (odpowiednio 71% vs 38%, p = 0,02; 55% vs 34%, p = 0,05). Istotne objawy uboczne, które zmusiły do odstawienia leku, wystąpiły w 10 (13%) przypadkach leczenia propafenonem i w 6 (10%) przypadkach stosowania propranololu (NS), w tym proarytmia - u 4 chorych leczonych propafenonem i u żadnego chorego leczonego propranololem (p = 0,02).
Wnioski: Niniejsze badanie wykazało, że propafenon jest skuteczniejszy od propranololu w zapobieganiu nawrotom tachyarytmii nadkomorowych, ale istotne objawy uboczne występują częściej podczas stosowania propafenonu.

Abstract


Cel pracy: Celem pracy było porównanie skuteczności propafenonu (450-600 mg/dobę) i propranololu (120 mg/dobę) w utrzymaniu rytmu zatokowego u chorych z napadowymi tachyarytmiami nadkomorowymi.
Metody: Grupę badaną stanowiło 99 chorych (57 kobiet, 42 mężczyzn, średni wiek: 57 lat) z napadowym migotaniem przedsionków PAF (61 chorych) lub napadowym częstoskurczem nadkomorowym PSVT (38 chorych). Warunkiem koniecznym włączenia do badania było co najmniej 2-krotne wystąpienie objawowych napadów PAF lub PSVT podczas 6 miesięcy przed hospitalizacją. Badanie miało charakter randomizowanej, otwartej, krzyżowej próby, czas obserwacji ambulatoryjnej wynosił 6 miesięcy. U 50 chorych zastosowano propafenon, u pozostałych 49 - propranolol.
Wyniki: Propafenon okazał się skuteczny u 34 (68%) chorych, podczas gdy propranolol - u 20 (41%) chorych (p = 0,01). U chorych, u których propranolol był nieskuteczny, propafenon podany jako drugi lek okazał się skuteczny u 14 (50%) chorych, podczas gdy propranolol zapobiegł nawrotom arytmii u 2 (15%) chorych leczonych uprzednio nieskutecznie propafenonem (p = 0,02). W sumie u 99 chorych przeprowadzono 140 prób lekowych: 78 z propafenonem i 62 z propranololem. Propafenon okazał się skuteczny w 48 (62%) przypadkach, natomiast propranolol u 22 (35%) chorych (p = 0,002). Analizując skuteczność leków w zależności od rodzaju arytmii, zarówno u chorych z PSVT, jak i u pacjentów z PAF, propafenon był bardziej skuteczny od propranololu (odpowiednio 71% vs 38%, p = 0,02; 55% vs 34%, p = 0,05). Istotne objawy uboczne, które zmusiły do odstawienia leku, wystąpiły w 10 (13%) przypadkach leczenia propafenonem i w 6 (10%) przypadkach stosowania propranololu (NS), w tym proarytmia - u 4 chorych leczonych propafenonem i u żadnego chorego leczonego propranololem (p = 0,02).
Wnioski: Niniejsze badanie wykazało, że propafenon jest skuteczniejszy od propranololu w zapobieganiu nawrotom tachyarytmii nadkomorowych, ale istotne objawy uboczne występują częściej podczas stosowania propafenonu.
Get Citation

Keywords

napadowe tachyarytmie nadkomorowe; propafenon; propranolol

About this article
Title

Napadowe tachyarytmie nadkomorowe. Porównanie skuteczności propafenonu i propranololu w utrzymywaniu rytmu zatokowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 1 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

22-29

Published online

2000-03-07

Page views

912

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):22-29.

Keywords

napadowe tachyarytmie nadkomorowe
propafenon
propranolol

Authors

Piotr Kułakowski
Stefan Karczmarewicz
Ewa Makowska
Grzegorz Karpiński
Aleksandra Czepiel
Leszek Ceremużyński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl