Vol 4, No 1 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Wrażliwość baroreceptorów tętniczych w przewidywaniu wyniku programowanej stymulacji komór u chorych po zawale serca

Grzegorz Raczak, Paweł Zagożdżon, Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Dariusz Kozłowski, Grażyna Świątecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):15-21.
Vol 4, No 1 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Celem pracy była weryfikacja hipotezy, czy obniżona wrażliwość baroreceptorów tętniczych (BRS) wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo wzbudzenia utrwalonego monomorficznego częstoskurczu komorowego (sVT) u chorych po odlegle przebytym zawale serca (MI).
Metody: Badaniami objęto 37 chorych (27 mężczyzn,10 kobiet) w wieku 42-70 lat (średnio 59), będących 0,5-22 (średnio 10,7) lat po MI, hospitalizowanych z powodu podejrzenia sVT. U wszystkich chorych wykonano programowaną stymulację komór (EPS) oraz oceniono BRS przy użyciu testu z fenylefryną wykonywanego według metodyki zastosowanej w programie ATRAMI. Na podstawie wyniku badania EPS podzielono wszystkich chorych na 2 grupy: VT(+) złożoną z 17 osób, u których wzbudzono sVT, oraz 20-osobową grupę VT(-), w której nie udało się wzbudzić takiej arytmii. W obu grupach wyliczono oraz porównano średnie wartości BRS, a następnie oceniono ile osób z BRS poniżej 3 ms/mm Hg występuje w grupach VT(+) i VT(-).
Wyniki: BRS w całej badanej grupie wynosiło 6,9 ± 3,2 ms/mm Hg, natomiast w porównywanych grupach VT(+) i VT(-) odpowiednio 3,44 ± 1,9 i 9,8 ± 5,5 ms/mm Hg (p < 0,001). Wartość BRS poniżej 3 ms/mm Hg stwierdzono u 12/17 chorych spośród grupy VT(+) i 4/20 z grupy VT(-), czułość 70%, specyficzność 80%, wartość prognostyczna badania 75%. Wnioski: U chorych w późnym okresie po MI, u których EPS udało się wzbudzić sVT, średnia wartość BRS jest znamiennie niższa niż u osób wolnych od tej arytmii. Stwierdzenie u takich chorych wartości BRS niższej niż 3 ms/mm Hg stanowi dodatkowy argument potwierdzający wskazania do wykonania badania elektrofizjologicznego serca.

Abstract


Cel pracy: Celem pracy była weryfikacja hipotezy, czy obniżona wrażliwość baroreceptorów tętniczych (BRS) wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo wzbudzenia utrwalonego monomorficznego częstoskurczu komorowego (sVT) u chorych po odlegle przebytym zawale serca (MI).
Metody: Badaniami objęto 37 chorych (27 mężczyzn,10 kobiet) w wieku 42-70 lat (średnio 59), będących 0,5-22 (średnio 10,7) lat po MI, hospitalizowanych z powodu podejrzenia sVT. U wszystkich chorych wykonano programowaną stymulację komór (EPS) oraz oceniono BRS przy użyciu testu z fenylefryną wykonywanego według metodyki zastosowanej w programie ATRAMI. Na podstawie wyniku badania EPS podzielono wszystkich chorych na 2 grupy: VT(+) złożoną z 17 osób, u których wzbudzono sVT, oraz 20-osobową grupę VT(-), w której nie udało się wzbudzić takiej arytmii. W obu grupach wyliczono oraz porównano średnie wartości BRS, a następnie oceniono ile osób z BRS poniżej 3 ms/mm Hg występuje w grupach VT(+) i VT(-).
Wyniki: BRS w całej badanej grupie wynosiło 6,9 ± 3,2 ms/mm Hg, natomiast w porównywanych grupach VT(+) i VT(-) odpowiednio 3,44 ± 1,9 i 9,8 ± 5,5 ms/mm Hg (p < 0,001). Wartość BRS poniżej 3 ms/mm Hg stwierdzono u 12/17 chorych spośród grupy VT(+) i 4/20 z grupy VT(-), czułość 70%, specyficzność 80%, wartość prognostyczna badania 75%. Wnioski: U chorych w późnym okresie po MI, u których EPS udało się wzbudzić sVT, średnia wartość BRS jest znamiennie niższa niż u osób wolnych od tej arytmii. Stwierdzenie u takich chorych wartości BRS niższej niż 3 ms/mm Hg stanowi dodatkowy argument potwierdzający wskazania do wykonania badania elektrofizjologicznego serca.
Get Citation

Keywords

wrażliwość baroreceptorów; programowana stymulacja komór; zawał serca

About this article
Title

Wrażliwość baroreceptorów tętniczych w przewidywaniu wyniku programowanej stymulacji komór u chorych po zawale serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 1 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

15-21

Published online

2000-03-07

Page views

444

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(1):15-21.

Keywords

wrażliwość baroreceptorów
programowana stymulacja komór
zawał serca

Authors

Grzegorz Raczak
Paweł Zagożdżon
Maciej Kempa
Andrzej Lubiński
Dariusz Kozłowski
Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl