Vol 4, No 3 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Sprawozdania
Published online: 2000-03-07
Page views 445
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

NASPE '97, Nowy Orlean: konferencja na temat odstępu QT i załamka T elektrokardiogramu: metody pomiaru, interpretacja fizjologiczna i zastosowanie kliniczne

Krzysztof Szydło
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):206-208.

Abstract

Not available