Vol 4, No 3 (1997) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original articles

Kliniczne i ekonomiczne aspekty zespołu stymulatorowego

Charles Jazra

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):169-175.

Adenozynotrójfosforan i werapamil w leczeniu napadowego częstoskurczu nadkomorowego u dzieci

Joanna Rękawek, Katarzyna Bieganowska

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):176-184.

Znaczenie zaburzeń rytmu serca w etiologii omdleń wazowagalnych

Dariusz Kozłowski, Maciej Kempa, Justyna Staniewicz, Sławomir Sielski, Rafał Gałąska, Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):185-189.
Review articles

Kryteria oceny zaburzeń rytmu u sportowców

F. Furlanello, A. Bertoldi, F. Fernando

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):157-159.

Metoda rejestracji mapingu potencjałów serca z powierzchni klatki piersiowej - możliwości wykorzystania w praktyce klinicznej

Dariusz Kałka, Waldemar Banasiak, Józef Jagielski, Małgorzata Sobieszczańska

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):161-168.

Wszczepienie przezżylnego układu stymulującego u chorej z dekstrokardią

Marek Grygier, Marek Prech, Franciszek Zerbe, Krystian Stanek, Stefan Grajek, Andrzej Cieśliński

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):197-201.
Prace kazuistyczne

Dystalny blok przedsionkowo-komorowy u pacjentki z wrodzonym zespołem wydłużonego QT - opis przypadku

Andrzej Lubiński, Ewa Lewicka-Nowak, Ilona Romanowska, Maciej Kempa, Zygfryd Reszke, Danuta Podjacka, Grażyna Świątecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):190-196.
Sprawozdania

Sprawozdania z VIII Kongresu Sekcji Elektrostymulacji i Zaburzeń Rytmu Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 8-11.06.1997, Ateny, Grecja

Grecja Paweł Dąbrowski, Andrzej Kleinrok, Andrzej Stanke

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):202-203.

Leczenie komorowych zaburzeń rytmu serca - nowe duże próby kliniczne

Maria Trusz-Gluza

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):209-210.
Elektrokardiogramy, elektrogramy

Sterowanie potencjałami mięśni szkieletowych w stymulatorach dwujamowych.

Dariusz Zacharek

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):211-218.
Konferencje

Streszczenie II Konferencji Sekcji Reanimacji PTK
Warszawa 25-26 kwietnia 1997r.)

CJ Redaction

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):221-221.

Wspomnienie o doktorze Wojciechu Kozłowskim

Grażyna Świątecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):229-230.
Przegląd książek

Signal averaged electrocardiography: concepts, methods and applications

Andrzej Lubiński

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):219-220.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl