Vol 4, No 3 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Dystalny blok przedsionkowo-komorowy u pacjentki z wrodzonym zespołem wydłużonego QT - opis przypadku

Andrzej Lubiński, Ewa Lewicka-Nowak, Ilona Romanowska, Maciej Kempa, Zygfryd Reszke, Danuta Podjacka, Grażyna Świątecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):190-196.
Vol 4, No 3 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Zespół wydłużonego QT (LQTS) jest schorzeniem wrodzonym, związanym z wysokim ryzykiem wystąpienia zagrażających życiu arytmii komorowych typu torsade de pointes. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego występują rzadko u pacjentów z LQTS.

Prezentujemy przypadek l7 letniej pacjentki z LQTS hospitalizowanej z powodu kolejnego w ciągu jednego roku incydentu zatrzymania krążenia w przebiegu częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes i migotania komór. Przy przyjęciu w EKG rejestrowano istotne wydłużenie odstępu QT (QTc = 520 ms). Poziomy elektrolitów w surowicy krwi, w tym potasu, magnezu i wapnia, były prawidłowe. Przeprowadzono inwazyjne badanie elektrofizjologiczne. Podczas programowanej stymulacji przedsionków prowadzonej z częstością rytmu podstawowego 100/min (S1S1 = 600 ms) obserwowano wydłużenie odstępu HV przy sprzężeniu impulsu dodatkowego (S1S2) krótszym niż 480 ms. Wydłużenie to nasilało się w miarę skracania sprzężenia impulsu dodatkowego, wreszcie przy S1S2 = 420 ms wystąpił dystalny blok przedsionkowo-komorowy. Rejestracja potencjałów monofazowych w prawej komorze ujawniła obecność potencjałów odpowiadających wczesnym depolaryzacjom następczym (EADs) w obszarze przegrody międzykomorowej. Pomimo zastosowania leków beta-adrenolitycznych w kontrolnych badaniach EKG (również metodą Holtera) utrzymywało się znaczne wydłużenie odstępu QT (QTc). Pacjentce implantowano kardiowerter-defibrylator serca (ICD). W czasie ponad 18-miesięcznej obserwacji ICD przeprowadził jedną defibrylację; wcześniej nawracające utraty przytomności ustąpiły.

Abstract


Zespół wydłużonego QT (LQTS) jest schorzeniem wrodzonym, związanym z wysokim ryzykiem wystąpienia zagrażających życiu arytmii komorowych typu torsade de pointes. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego występują rzadko u pacjentów z LQTS.

Prezentujemy przypadek l7 letniej pacjentki z LQTS hospitalizowanej z powodu kolejnego w ciągu jednego roku incydentu zatrzymania krążenia w przebiegu częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes i migotania komór. Przy przyjęciu w EKG rejestrowano istotne wydłużenie odstępu QT (QTc = 520 ms). Poziomy elektrolitów w surowicy krwi, w tym potasu, magnezu i wapnia, były prawidłowe. Przeprowadzono inwazyjne badanie elektrofizjologiczne. Podczas programowanej stymulacji przedsionków prowadzonej z częstością rytmu podstawowego 100/min (S1S1 = 600 ms) obserwowano wydłużenie odstępu HV przy sprzężeniu impulsu dodatkowego (S1S2) krótszym niż 480 ms. Wydłużenie to nasilało się w miarę skracania sprzężenia impulsu dodatkowego, wreszcie przy S1S2 = 420 ms wystąpił dystalny blok przedsionkowo-komorowy. Rejestracja potencjałów monofazowych w prawej komorze ujawniła obecność potencjałów odpowiadających wczesnym depolaryzacjom następczym (EADs) w obszarze przegrody międzykomorowej. Pomimo zastosowania leków beta-adrenolitycznych w kontrolnych badaniach EKG (również metodą Holtera) utrzymywało się znaczne wydłużenie odstępu QT (QTc). Pacjentce implantowano kardiowerter-defibrylator serca (ICD). W czasie ponad 18-miesięcznej obserwacji ICD przeprowadził jedną defibrylację; wcześniej nawracające utraty przytomności ustąpiły.

Get Citation

Keywords

zespół wydłużonego QT; zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego; blok dystalny

About this article
Title

Dystalny blok przedsionkowo-komorowy u pacjentki z wrodzonym zespołem wydłużonego QT - opis przypadku

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 3 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

190-196

Published online

2000-03-07

Page views

694

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):190-196.

Keywords

zespół wydłużonego QT
zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
blok dystalny

Authors

Andrzej Lubiński
Ewa Lewicka-Nowak
Ilona Romanowska
Maciej Kempa
Zygfryd Reszke
Danuta Podjacka
Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl