Vol 4, No 3 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Znaczenie zaburzeń rytmu serca w etiologii omdleń wazowagalnych

Dariusz Kozłowski, Maciej Kempa, Justyna Staniewicz, Sławomir Sielski, Rafał Gałąska, Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):185-189.
Vol 4, No 3 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel: Ocena zależności pomiędzy występowaniem zaburzeń rytmu i przewodzenia a występowaniem omdleń wazowagalnych.
Materiał i metody: Dokonaliśmy analizy 24-godzinnego zapisu EKG (HM) rejestrowanego u 26 chorych (16 mężczyzn, 10 kobiet) w wieku 15-50 lat (średnio 27 ± 10 lat) z zespołem wazowagalnym (VVS) i u 20 zdrowych ochotników (13 mężczyzn, 7 kobiet) w wieku 18-53 lat (średnio 29 ± 10 lat) stanowiących grupę kontrolną. Rozpoznanie VVS oraz jego typ ustalono na podstawie dodatniego wyniku testu pochyleniowego (TP), stosując kryteria klasyfikacji VASIS. Typ mieszany rozpoznano u 16 chorych, typ kardiodepresyjny - u 6, a typ wazodepresyjny - u 3. W grupie kontrolnej VVS wykluczono na podstawie ujemnego wyniku 2-krotnie przeprowadzonego TP.
Wyniki: W grupie kontrolnej podczas HM stwierdzono: blok p-k Ic u 2 osób, blok p-k II stopnia (typu Wenckebacha) u 1 osoby, rytm węzłowy u 1 osoby i zahamowanie zatokowe (1,65 s) także u 1 osoby. Wszystkie wymienione zaburzenia wystąpiły w godzinach nocnych. W grupie chorych, podczas HM blok p-k I stopnia wystąpił u 6 pacjentów, rytm węzłowy - u 1 pacjenta, jak i zahamowanie zatokowe (2 s) - także u 1 pacjenta. Zaburzenia rytmu lub przewodzenia obserwowano tylko u chorych z typem mieszanym omdlenia (blok p-k I stopnia 4/16 osób, rytm węzłowy - 1/16 osób i zahamowanie zatokowe - także 1/16 osób) i typem kardiodepresyjnym (blok p-k I stopnia 2/6 osób). Podczas TP stosunkowo najwięcej zaburzeń rytmu wystąpiło w grupie chorych z typem kardiodepresyjnym omdlenia (zahamowanie zatokowe lub blok p-k II/III stopnia w 100% przypadków). U chorych zaś z typem mieszanym podczas omdlenia obserwowano rytm węzłowy (5/16 pacjentów).
Wnioski:Pomiędzy występowaniem zaburzeń rytmu lub przewodzenia p-k w ciągu doby a incydentami omdleń wazowagalnych nie ma istotnej zależności. U niektórych chorych zaburzenia rytmu lub przewodzenia rejestrowane podczas 24-godzinnego badania EKG są różne od występujących w trakcie omdlenia wazowagalnego.

Abstract


Cel: Ocena zależności pomiędzy występowaniem zaburzeń rytmu i przewodzenia a występowaniem omdleń wazowagalnych.
Materiał i metody: Dokonaliśmy analizy 24-godzinnego zapisu EKG (HM) rejestrowanego u 26 chorych (16 mężczyzn, 10 kobiet) w wieku 15-50 lat (średnio 27 ± 10 lat) z zespołem wazowagalnym (VVS) i u 20 zdrowych ochotników (13 mężczyzn, 7 kobiet) w wieku 18-53 lat (średnio 29 ± 10 lat) stanowiących grupę kontrolną. Rozpoznanie VVS oraz jego typ ustalono na podstawie dodatniego wyniku testu pochyleniowego (TP), stosując kryteria klasyfikacji VASIS. Typ mieszany rozpoznano u 16 chorych, typ kardiodepresyjny - u 6, a typ wazodepresyjny - u 3. W grupie kontrolnej VVS wykluczono na podstawie ujemnego wyniku 2-krotnie przeprowadzonego TP.
Wyniki: W grupie kontrolnej podczas HM stwierdzono: blok p-k Ic u 2 osób, blok p-k II stopnia (typu Wenckebacha) u 1 osoby, rytm węzłowy u 1 osoby i zahamowanie zatokowe (1,65 s) także u 1 osoby. Wszystkie wymienione zaburzenia wystąpiły w godzinach nocnych. W grupie chorych, podczas HM blok p-k I stopnia wystąpił u 6 pacjentów, rytm węzłowy - u 1 pacjenta, jak i zahamowanie zatokowe (2 s) - także u 1 pacjenta. Zaburzenia rytmu lub przewodzenia obserwowano tylko u chorych z typem mieszanym omdlenia (blok p-k I stopnia 4/16 osób, rytm węzłowy - 1/16 osób i zahamowanie zatokowe - także 1/16 osób) i typem kardiodepresyjnym (blok p-k I stopnia 2/6 osób). Podczas TP stosunkowo najwięcej zaburzeń rytmu wystąpiło w grupie chorych z typem kardiodepresyjnym omdlenia (zahamowanie zatokowe lub blok p-k II/III stopnia w 100% przypadków). U chorych zaś z typem mieszanym podczas omdlenia obserwowano rytm węzłowy (5/16 pacjentów).
Wnioski:Pomiędzy występowaniem zaburzeń rytmu lub przewodzenia p-k w ciągu doby a incydentami omdleń wazowagalnych nie ma istotnej zależności. U niektórych chorych zaburzenia rytmu lub przewodzenia rejestrowane podczas 24-godzinnego badania EKG są różne od występujących w trakcie omdlenia wazowagalnego.
Get Citation

Keywords

24-godzinne badanie EKG; zaburzenia rytmu serca; zespół wazowagalny; omdlenie

About this article
Title

Znaczenie zaburzeń rytmu serca w etiologii omdleń wazowagalnych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 3 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

185-189

Published online

2000-03-07

Page views

642

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):185-189.

Keywords

24-godzinne badanie EKG
zaburzenia rytmu serca
zespół wazowagalny
omdlenie

Authors

Dariusz Kozłowski
Maciej Kempa
Justyna Staniewicz
Sławomir Sielski
Rafał Gałąska
Grzegorz Raczak
Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl