Vol 4, No 3 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Adenozynotrójfosforan i werapamil w leczeniu napadowego częstoskurczu nadkomorowego u dzieci

Joanna Rękawek, Katarzyna Bieganowska
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):176-184.
Vol 4, No 3 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel: Napadowy częstoskurcz nadkomorowy (NCN) u dzieci jest najczęstszą objawową arytmią, a jej występowanie ocenia się na 1:1000-1:250 przypadków. Szczególnie w najmłodszej grupie wieku (noworodki i niemowlęta) szybko występują objawy niewydolności krążenia. Niezwykle istotnym problemem jest dobór bezpiecznego i skutecznego leku przerywającego napad. Celem pracy była ocena skuteczności adenozynotrójfosforanu (ATP) i werapamilu w przerywaniu NCN u dzieci. Badaniami objęto 100 pacjentów (w wieku od 1 doby do 18 lat) hospitalizowanych z powodu napadowego częstoskurczu nadkomorowego w Klinice Kardiologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".
Materiał i metody: W zależności od stosowanego leku do przerywania napadów częstoskurczu nadkomorowego [ATP (50 dzieci): grupy A oraz werapamil (50 dzieci): grupy B] i typu częstoskurczu wyodrębniono 10 grup: grupy A1 i B1 - częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy z udziałem drogi dodatkowej bez cech preekscytacji (utajony zespół WPW); grupy A2 i B2 - częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy w przebiegu zespołów preekscytacji: WPW, LGL, Mahaima (9 dzieci - częstoskurcz ortodromowy, 4 orto- i antydromowy, 1 dziecko - antydromowy); grupy A3 i B3 - częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy węzłowy typ I; grupy A4 i B4 - częstoskurcz nawrotny z długim RP' (przedsionkowo-komorowy z udziałem wolnoprzewodzącej drogi dodatkowej lub przedsionkowo-komorowy węzłowy typ II); grupy A5 i B5 - częstoskurcz przedsionkowy ektopowy.
Wyniki: W grupie A1 (18 dzieci) napad częstoskurczu przerwano u 14 (78%), a w grupie B1 (17 dzieci) - u 12 (71%). W grupie A2 (14 dzieci) napad przerwano u 12 (86%), a w grupie B2 (17 dzieci) - u 11 (65%). W grupie A3 (9 dzieci) napad przerwano u wszystkich pacjentów (100%), a w grupie B3 (7 pacjentów) - u 6 (86%). W grupie A4 (4 dzieci) przerwano napad u 2 (50%) i w grupie B4 również u 2 (50%). W grupie A5 (5 dzieci) ATP nie przerwał napadu u 5 dzieci (0%), natomiast w grupie B5 (5 dzieci) napad przerwano u 3 (60%). Nie stwierdzono groźnych dla życia powikłań po podaniu ATP, natomiast po podaniu werapamilu u 2 noworodków i 1 dziecka leczonego beta-blokerami wystąpiło zatrzymanie krążenia. Nie stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy skutecznością ATP i werapamilu w przerywaniu NCN u dzieci.
Wnioski: ATP jest lekiem skutecznym, bezpiecznym i powinien być stosowany z wyboru w przerywaniu napadów częstoskurczu nadkomorowego u dzieci.

Abstract


Cel: Napadowy częstoskurcz nadkomorowy (NCN) u dzieci jest najczęstszą objawową arytmią, a jej występowanie ocenia się na 1:1000-1:250 przypadków. Szczególnie w najmłodszej grupie wieku (noworodki i niemowlęta) szybko występują objawy niewydolności krążenia. Niezwykle istotnym problemem jest dobór bezpiecznego i skutecznego leku przerywającego napad. Celem pracy była ocena skuteczności adenozynotrójfosforanu (ATP) i werapamilu w przerywaniu NCN u dzieci. Badaniami objęto 100 pacjentów (w wieku od 1 doby do 18 lat) hospitalizowanych z powodu napadowego częstoskurczu nadkomorowego w Klinice Kardiologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".
Materiał i metody: W zależności od stosowanego leku do przerywania napadów częstoskurczu nadkomorowego [ATP (50 dzieci): grupy A oraz werapamil (50 dzieci): grupy B] i typu częstoskurczu wyodrębniono 10 grup: grupy A1 i B1 - częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy z udziałem drogi dodatkowej bez cech preekscytacji (utajony zespół WPW); grupy A2 i B2 - częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy w przebiegu zespołów preekscytacji: WPW, LGL, Mahaima (9 dzieci - częstoskurcz ortodromowy, 4 orto- i antydromowy, 1 dziecko - antydromowy); grupy A3 i B3 - częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy węzłowy typ I; grupy A4 i B4 - częstoskurcz nawrotny z długim RP' (przedsionkowo-komorowy z udziałem wolnoprzewodzącej drogi dodatkowej lub przedsionkowo-komorowy węzłowy typ II); grupy A5 i B5 - częstoskurcz przedsionkowy ektopowy.
Wyniki: W grupie A1 (18 dzieci) napad częstoskurczu przerwano u 14 (78%), a w grupie B1 (17 dzieci) - u 12 (71%). W grupie A2 (14 dzieci) napad przerwano u 12 (86%), a w grupie B2 (17 dzieci) - u 11 (65%). W grupie A3 (9 dzieci) napad przerwano u wszystkich pacjentów (100%), a w grupie B3 (7 pacjentów) - u 6 (86%). W grupie A4 (4 dzieci) przerwano napad u 2 (50%) i w grupie B4 również u 2 (50%). W grupie A5 (5 dzieci) ATP nie przerwał napadu u 5 dzieci (0%), natomiast w grupie B5 (5 dzieci) napad przerwano u 3 (60%). Nie stwierdzono groźnych dla życia powikłań po podaniu ATP, natomiast po podaniu werapamilu u 2 noworodków i 1 dziecka leczonego beta-blokerami wystąpiło zatrzymanie krążenia. Nie stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy skutecznością ATP i werapamilu w przerywaniu NCN u dzieci.
Wnioski: ATP jest lekiem skutecznym, bezpiecznym i powinien być stosowany z wyboru w przerywaniu napadów częstoskurczu nadkomorowego u dzieci.
Get Citation

Keywords

napadowy częstoskurcz nadkomorowy; adenosine triphosphate; werapamil

About this article
Title

Adenozynotrójfosforan i werapamil w leczeniu napadowego częstoskurczu nadkomorowego u dzieci

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 4, No 3 (1997): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

176-184

Published online

2000-03-07

Page views

713

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(3):176-184.

Keywords

napadowy częstoskurcz nadkomorowy
adenosine triphosphate
werapamil

Authors

Joanna Rękawek
Katarzyna Bieganowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl