Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Zespół WPW z obecnością dwóch szlaków przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Krzysztof Błaszyk, Franciszek Walczak, Edward Koźluk, Hanna Masiak, Roman Kępski, Andrzej Cieśliński
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):133-139.
Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Materiał i metody: Chora w 62 rż., u której napady częstoskurczu przedsionkowo-komorowego występują od 20 lat, bez utrat przytomności, z udokumentowanym nawrotnym częstoskurczem p-k (AVRT) i epizodami migotania przedsionków. W standardowym zapisie EKG obecne cechy preekscytacji - diagnozowane wcześniej jako zespół WPW. Leczona wieloma lekami antyarytmicznymi, a w ostatnich miesiącach sotalolem 240 mg/24 h. Skierowana na oddział w celu wykonania badania elektrofizjologicznego i elektrycznej ablacji podłoża zaburzeń rytmu.
Wyniki: W czasie badania elektrofizjologicznego ujawniono obecność dodatkowego szlaku (AP) przedsionkowo-komorowego w obszarze przegrodowymtylnym, który przewodził w kierunku zstępującym i w kierunku wstecznym (refrakcja - 340 ms). Po wykonaniu ablacji AP stwierdzono przewodzenie przez inny dodatkowy szlak - zlokalizowany w pobliżu pęczka Hisa i okresie refrakcji w kierunku zstępującym 640 ms, natomiast 360 ms w kierunku wstecznym. Preekscytacja ustępowała w czasie stymulacji prawego przedsionka o częstości 80/min oraz w czasie spontanicznego przyspieszenia zatokowego. Stosując elektryczną ablację, uszkodzono drugi szlak p-k.
Wnioski: Chora stanowi przykład, w którym nawet wyzwolenie napadu migotania przedsionków nie ujawniło drugiego szlaku przewodzącego z przedsionków do komór.

Abstract


Materiał i metody: Chora w 62 rż., u której napady częstoskurczu przedsionkowo-komorowego występują od 20 lat, bez utrat przytomności, z udokumentowanym nawrotnym częstoskurczem p-k (AVRT) i epizodami migotania przedsionków. W standardowym zapisie EKG obecne cechy preekscytacji - diagnozowane wcześniej jako zespół WPW. Leczona wieloma lekami antyarytmicznymi, a w ostatnich miesiącach sotalolem 240 mg/24 h. Skierowana na oddział w celu wykonania badania elektrofizjologicznego i elektrycznej ablacji podłoża zaburzeń rytmu.
Wyniki: W czasie badania elektrofizjologicznego ujawniono obecność dodatkowego szlaku (AP) przedsionkowo-komorowego w obszarze przegrodowymtylnym, który przewodził w kierunku zstępującym i w kierunku wstecznym (refrakcja - 340 ms). Po wykonaniu ablacji AP stwierdzono przewodzenie przez inny dodatkowy szlak - zlokalizowany w pobliżu pęczka Hisa i okresie refrakcji w kierunku zstępującym 640 ms, natomiast 360 ms w kierunku wstecznym. Preekscytacja ustępowała w czasie stymulacji prawego przedsionka o częstości 80/min oraz w czasie spontanicznego przyspieszenia zatokowego. Stosując elektryczną ablację, uszkodzono drugi szlak p-k.
Wnioski: Chora stanowi przykład, w którym nawet wyzwolenie napadu migotania przedsionków nie ujawniło drugiego szlaku przewodzącego z przedsionków do komór.
Get Citation

Keywords

zespół WPW; mnogie szlaki przedsionkowo-komorowe; elektryczna ablacja

About this article
Title

Zespół WPW z obecnością dwóch szlaków przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

133-139

Published online

2000-03-07

Page views

579

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):133-139.

Keywords

zespół WPW
mnogie szlaki przedsionkowo-komorowe
elektryczna ablacja

Authors

Krzysztof Błaszyk
Franciszek Walczak
Edward Koźluk
Hanna Masiak
Roman Kępski
Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl