Vol 5, No 2 (1998) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original articles

Nieme niedokrwienie podczas ambulatoryjnego monitorowania EKG w ocenie stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. Porównanie z elektrokardiograficzną próbą wysiłkową oraz tomoscyntygrafią perfuzyjną serca

Artur Baszko, Romuald Ochotny, Krzysztof Błaszyk, Małgorzata Popiel, Ewa Straburzyńska-Migaj, Andrzej Cieśliński, Jerzy Sowiński

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):99-104.

Analiza zmienności objętości wyrzutowej serca u osób z chorobą wieńcową

Janusz Siebert, Jerzy Rogowski, Jan Bellwon, Roman Lango, Mirosława Narkiewicz, Andrzej Rynkiewicz

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):113-119.
Review articles

Single lead VDD/DDD pacing reality and perspectives

I. Eli Ovsyshcher

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):91-98.
Prace kazuistyczne

Zespół WPW z obecnością dwóch szlaków przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Krzysztof Błaszyk, Franciszek Walczak, Edward Koźluk, Hanna Masiak, Roman Kępski, Andrzej Cieśliński

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):133-139.
Sprawozdania

Nieme niedokrwienie, Ulm 1998

Małgorzata Kurpesa

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):140-141.

Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa kardiologicznego, Łańcut 1998

Teresa Widomska-Czekajska, Andrzejj Kutarski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):144-145.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl