Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Ocena neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowego porodu za pomocą analizy zmienności rytmu zatokowego

Hanna Siudalska
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):120-125.
Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Analizę zmienności rytmu zatokowego zastosowano w celu oceny neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowego porodu.
Materiał i metody: Badaniami objęto 17 kobiet rodzących w wieku 20-38 lat między 38-40 tygodniem ciąży. Fragmenty zapisów EKG z poszczególnych okresów porodu analizowano, stosując metodę częstotliwościową HRV.
Wyniki: W II okresie porodu stwierdzono najwyższe wartości wskaźnika LF/HF w porównaniu z okresem I i okresem połogu. Moc widma przywspółczulnozależnego nie zmieniała istotnie swojej wartości w poszczególnych okresach porodu i połogu.

Abstract


Cel pracy: Analizę zmienności rytmu zatokowego zastosowano w celu oceny neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowego porodu.
Materiał i metody: Badaniami objęto 17 kobiet rodzących w wieku 20-38 lat między 38-40 tygodniem ciąży. Fragmenty zapisów EKG z poszczególnych okresów porodu analizowano, stosując metodę częstotliwościową HRV.
Wyniki: W II okresie porodu stwierdzono najwyższe wartości wskaźnika LF/HF w porównaniu z okresem I i okresem połogu. Moc widma przywspółczulnozależnego nie zmieniała istotnie swojej wartości w poszczególnych okresach porodu i połogu.
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu serca; analiza widmowa; autonomiczny układ nerwowy; poród

About this article
Title

Ocena neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowego porodu za pomocą analizy zmienności rytmu zatokowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

120-125

Published online

2000-03-07

Page views

478

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):120-125.

Keywords

zmienność rytmu serca
analiza widmowa
autonomiczny układ nerwowy
poród

Authors

Hanna Siudalska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl