Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-07
Page views 517
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowego porodu za pomocą analizy zmienności rytmu zatokowego

Hanna Siudalska
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):120-125.

Abstract


Cel pracy: Analizę zmienności rytmu zatokowego zastosowano w celu oceny neuroregulacji układu krążenia w czasie prawidłowego porodu.
Materiał i metody: Badaniami objęto 17 kobiet rodzących w wieku 20-38 lat między 38-40 tygodniem ciąży. Fragmenty zapisów EKG z poszczególnych okresów porodu analizowano, stosując metodę częstotliwościową HRV.
Wyniki: W II okresie porodu stwierdzono najwyższe wartości wskaźnika LF/HF w porównaniu z okresem I i okresem połogu. Moc widma przywspółczulnozależnego nie zmieniała istotnie swojej wartości w poszczególnych okresach porodu i połogu.