Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Analiza zmienności objętości wyrzutowej serca u osób z chorobą wieńcową

Janusz Siebert, Jerzy Rogowski, Jan Bellwon, Roman Lango, Mirosława Narkiewicz, Andrzej Rynkiewicz
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):113-119.
Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Wstęp: Wpływ autonomicznego układu nerwowego na objętość wyrzutową serca u chorych na chorobę wieńcową (CAD) nie został jeszcze dobrze udokumentowany. Stwierdzono, że obniżenie wpływu aktywności przywspółczulnej na serce koreluje z zaawansowaniem miażdżycy tętnic wieńcowych i jest objawem wzrostu ryzyka zgonu w chorobie wieńcowej oraz ulega zmianom po inwazyjnym leczeniu zwężenia tętnic wieńcowych.
Cel pracy: Celem pracy jest wyjaśnienie, czy widmo mocy zmienności objętości wyrzutowej u chorych z CAD ulega zmianom przed operacyjnym przęsłowaniem tętnic wieńcowych (CABG) i po nim.
Materiał i metody: Chorych badano w pozycji leżącej oraz stojącej. Rejestrowano EKG i zmianę impedancji przez 600 sekund w każdej pozycji z kontrolowaną częstością 15 oddechów na minutę. Procedurę określono jako aktywny test ortostatyczny. Analiza widmowa objętości wyrzutowej serca została dokonana za pomocą szybkiej transformaty Fouriera. Zmienność objętości wyrzutowej oceniano w pasmach częstotliwości stosowanych rutynowo do oceny zmienności rytmu zatokowego. Wyliczono moc całkowitą zmienności objętości wyrzutowej, moc w zakresie niskich częstotliwości - LF (0,05-0,15 Hz) oraz wysokich częstotliwości - HF (0,15-0,5 Hz), wyliczono stosunek LF/HF. Identyczna procedura badania została dokonana w dzień przed i w sześć tygodni po CABG.
Wyniki: W trakcie testu ortostatycznego przed CABG objętość wyrzutowa uległa istotnemu obniżeniu - z 99 ml do 76,1 ml (p = 0,005), a czas trwania cyklu serca uległ skróceniu. Jednak nie nastąpiła żadna istotna zmiana w obrazie spektralnym mocy zmienności objętości wyrzutowej. Znamienne zmiany parametrów zmienności objętości wyrzutowej obserwowano w trakcie testu ortostatycznego u chorych badanych w sześć tygodni po skutecznej rewaskularyzacji serca. W trakcie testu ortostatycznego istotnie zmalała moc całkowita zmienności objętości wyrzutowej, zmalały składowe mocy w paśmie LF (p < 0,001) oraz HF (p < 0,03). Stosunek mocy LF/HF nie uległ zmianie. Zaobserwowano również, podobnie jak w teście pionizacji przed CABG, istotne zmniejszenie objętości wyrzutowej (p < 0,04) oraz skrócenie cyklu serca w pozycji stojącej (p < 0,001).
Wnioski: Aktywne obciążenie ortostatyczne może być prostym testem do oceny spektralnej zmienności objętości wyrzutowej serca u chorych przed i po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych. Kliniczna, a szczególnie prognostyczna wartość tych zmian, wymaga dalszych badań.

Abstract


Wstęp: Wpływ autonomicznego układu nerwowego na objętość wyrzutową serca u chorych na chorobę wieńcową (CAD) nie został jeszcze dobrze udokumentowany. Stwierdzono, że obniżenie wpływu aktywności przywspółczulnej na serce koreluje z zaawansowaniem miażdżycy tętnic wieńcowych i jest objawem wzrostu ryzyka zgonu w chorobie wieńcowej oraz ulega zmianom po inwazyjnym leczeniu zwężenia tętnic wieńcowych.
Cel pracy: Celem pracy jest wyjaśnienie, czy widmo mocy zmienności objętości wyrzutowej u chorych z CAD ulega zmianom przed operacyjnym przęsłowaniem tętnic wieńcowych (CABG) i po nim.
Materiał i metody: Chorych badano w pozycji leżącej oraz stojącej. Rejestrowano EKG i zmianę impedancji przez 600 sekund w każdej pozycji z kontrolowaną częstością 15 oddechów na minutę. Procedurę określono jako aktywny test ortostatyczny. Analiza widmowa objętości wyrzutowej serca została dokonana za pomocą szybkiej transformaty Fouriera. Zmienność objętości wyrzutowej oceniano w pasmach częstotliwości stosowanych rutynowo do oceny zmienności rytmu zatokowego. Wyliczono moc całkowitą zmienności objętości wyrzutowej, moc w zakresie niskich częstotliwości - LF (0,05-0,15 Hz) oraz wysokich częstotliwości - HF (0,15-0,5 Hz), wyliczono stosunek LF/HF. Identyczna procedura badania została dokonana w dzień przed i w sześć tygodni po CABG.
Wyniki: W trakcie testu ortostatycznego przed CABG objętość wyrzutowa uległa istotnemu obniżeniu - z 99 ml do 76,1 ml (p = 0,005), a czas trwania cyklu serca uległ skróceniu. Jednak nie nastąpiła żadna istotna zmiana w obrazie spektralnym mocy zmienności objętości wyrzutowej. Znamienne zmiany parametrów zmienności objętości wyrzutowej obserwowano w trakcie testu ortostatycznego u chorych badanych w sześć tygodni po skutecznej rewaskularyzacji serca. W trakcie testu ortostatycznego istotnie zmalała moc całkowita zmienności objętości wyrzutowej, zmalały składowe mocy w paśmie LF (p < 0,001) oraz HF (p < 0,03). Stosunek mocy LF/HF nie uległ zmianie. Zaobserwowano również, podobnie jak w teście pionizacji przed CABG, istotne zmniejszenie objętości wyrzutowej (p < 0,04) oraz skrócenie cyklu serca w pozycji stojącej (p < 0,001).
Wnioski: Aktywne obciążenie ortostatyczne może być prostym testem do oceny spektralnej zmienności objętości wyrzutowej serca u chorych przed i po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych. Kliniczna, a szczególnie prognostyczna wartość tych zmian, wymaga dalszych badań.
Get Citation

Keywords

choroba wieńcowa; objętość wyrzutowa; zmienność objętości wyrzutowej; operacyjne przęsłowanie tętnic wieńcowych

About this article
Title

Analiza zmienności objętości wyrzutowej serca u osób z chorobą wieńcową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

113-119

Published online

2000-03-07

Page views

555

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):113-119.

Keywords

choroba wieńcowa
objętość wyrzutowa
zmienność objętości wyrzutowej
operacyjne przęsłowanie tętnic wieńcowych

Authors

Janusz Siebert
Jerzy Rogowski
Jan Bellwon
Roman Lango
Mirosława Narkiewicz
Andrzej Rynkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl