Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Published online: 2000-03-07
Page views 435
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Próba wysiłkowa w ocenie dysfunkcji wegetatywnej u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia

Mirosław Kowalski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):106-112.

Abstract


Materiał i metody: U 23 pacjentów (15 kobiet, 8 mężczyzn) w wieku od 14 do 52 lat (średnio 30,3) z nawracającymi omdleniami oraz dodatnim wynikiem próby pionizacji (wrażliwi) wykonano test wysiłkowy połączony z analizą zmienności rytmu zatokowego. Test wykonano także u 23 pacjentów z wywiadem omdleń, ale z ujemnym wynikiem próby pionizacji (niewrażliwi) oraz u 23 zdrowych ochotników. Niewrażliwi i zdrowi dobrani byli pod względem płci i wieku do grupy wrażliwych. Test wysiłkowy sprowokował omdlenie u zaledwie jednego pacjenta spośród wrażliwych. Zachowanie się składowych widma nie różniło się istotnie statystycznie pomiędzy grupami.
Wnioski: 1. Test wysiłkowy ma niewielką moc diagnostyczną jako test prowokacji omdleń wazowagalnych. 2. U osób wrażliwych na prowokację omdlenia faza odpoczynku po teście wysiłkowym nie charakteryzuje się istotnie wyższym napięciem nerwu błędnego. 3. Obie grupy pacjentów wykazują niższe wartości skurczowego ciśnienia tętniczego na szczycie wysiłku. 4. Podczas wysiłku obserwuje się spadek wartości mocy widma niskich i wysokich częstotliwości oraz wskaźnika widma.