Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Próba wysiłkowa w ocenie dysfunkcji wegetatywnej u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia

Mirosław Kowalski
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):106-112.
Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Materiał i metody: U 23 pacjentów (15 kobiet, 8 mężczyzn) w wieku od 14 do 52 lat (średnio 30,3) z nawracającymi omdleniami oraz dodatnim wynikiem próby pionizacji (wrażliwi) wykonano test wysiłkowy połączony z analizą zmienności rytmu zatokowego. Test wykonano także u 23 pacjentów z wywiadem omdleń, ale z ujemnym wynikiem próby pionizacji (niewrażliwi) oraz u 23 zdrowych ochotników. Niewrażliwi i zdrowi dobrani byli pod względem płci i wieku do grupy wrażliwych. Test wysiłkowy sprowokował omdlenie u zaledwie jednego pacjenta spośród wrażliwych. Zachowanie się składowych widma nie różniło się istotnie statystycznie pomiędzy grupami.
Wnioski: 1. Test wysiłkowy ma niewielką moc diagnostyczną jako test prowokacji omdleń wazowagalnych. 2. U osób wrażliwych na prowokację omdlenia faza odpoczynku po teście wysiłkowym nie charakteryzuje się istotnie wyższym napięciem nerwu błędnego. 3. Obie grupy pacjentów wykazują niższe wartości skurczowego ciśnienia tętniczego na szczycie wysiłku. 4. Podczas wysiłku obserwuje się spadek wartości mocy widma niskich i wysokich częstotliwości oraz wskaźnika widma.

Abstract


Materiał i metody: U 23 pacjentów (15 kobiet, 8 mężczyzn) w wieku od 14 do 52 lat (średnio 30,3) z nawracającymi omdleniami oraz dodatnim wynikiem próby pionizacji (wrażliwi) wykonano test wysiłkowy połączony z analizą zmienności rytmu zatokowego. Test wykonano także u 23 pacjentów z wywiadem omdleń, ale z ujemnym wynikiem próby pionizacji (niewrażliwi) oraz u 23 zdrowych ochotników. Niewrażliwi i zdrowi dobrani byli pod względem płci i wieku do grupy wrażliwych. Test wysiłkowy sprowokował omdlenie u zaledwie jednego pacjenta spośród wrażliwych. Zachowanie się składowych widma nie różniło się istotnie statystycznie pomiędzy grupami.
Wnioski: 1. Test wysiłkowy ma niewielką moc diagnostyczną jako test prowokacji omdleń wazowagalnych. 2. U osób wrażliwych na prowokację omdlenia faza odpoczynku po teście wysiłkowym nie charakteryzuje się istotnie wyższym napięciem nerwu błędnego. 3. Obie grupy pacjentów wykazują niższe wartości skurczowego ciśnienia tętniczego na szczycie wysiłku. 4. Podczas wysiłku obserwuje się spadek wartości mocy widma niskich i wysokich częstotliwości oraz wskaźnika widma.
Get Citation

Keywords

test wysiłkowy; zmienność rytmu zatokowego; niewyjaśnione omdlenia

About this article
Title

Próba wysiłkowa w ocenie dysfunkcji wegetatywnej u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 5, No 2 (1998): Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Pages

106-112

Published online

2000-03-07

Page views

364

Bibliographic record

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(2):106-112.

Keywords

test wysiłkowy
zmienność rytmu zatokowego
niewyjaśnione omdlenia

Authors

Mirosław Kowalski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl