Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-07

open access

Page views 485
Article views/downloads 1985
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przyspieszony rytm komorowy u pacjenta bez stwierdzonej organicznej choroby serca

Marianna Janion, Wojciech Gutkowski, Jacek Kurzawski
Folia Cardiol 1999;6(1):63-67.

Abstract

Przyspieszony rytm komorowy jest arytmią obserwowaną najczęściej w ostrym zawale serca. Sporadycznie towarzyszy innym chorobom serca, ale najrzadziej obserwowany jest u ludzi zdrowych lub bez chorób kardiologicznych. Ze względu na znikome następstwa hemodynamiczne tej arytmii z reguły nie wymaga leczenia, chociaż wskazuje na obecność czynnego ektopowego ogniska w mięśniu sercowym. W naszej pracy przedstawiamy przypadkowe odkrycie takiej arytmii u pacjenta planowanego do rozległego zabiegu laryngologicznego. U tego chorego przyspieszony rytm komorowy dominował w ponad 95% dobowego zapisu holterowskiego. Ciekawa obserwacja dotyczyła izorytmii pobudzeń zatokowych oraz rytmu komorowego. W większości spoczynkowych zapisów EKG załamek P był zlokalizowany tuż "za" szerokim zespołem QRS, dając przypuszczenie jego wstecznego pobudzenia. Zapis z elektrody przełykowej wykluczył taką możliwość. W wykonanych badaniach kardiologicznych nie stwierdzono u tego pacjenta organicznej choroby serca. Chory bez leczenia antyarytmicznego został zoperowany z powodu raka krtani. Zabieg przebiegł bez powikłań. Pacjent został wypisany do domu po 2 tygodniach pobytu w szpitalu. W kontrolnym badaniu holterowskim wykonanym miesiąc później, zgodnie z naszymi przypuszczeniami, nadal przez prawie całą dobę występował przyspieszony rytm komorowy. Po roku stan chorego jest nadal dobry.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file