open access

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Przyspieszony rytm komorowy u pacjenta bez stwierdzonej organicznej choroby serca

Marianna Janion, Wojciech Gutkowski, Jacek Kurzawski
Folia Cardiol 1999;6(1):63-67.

open access

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract

Przyspieszony rytm komorowy jest arytmią obserwowaną najczęściej w ostrym zawale serca. Sporadycznie towarzyszy innym chorobom serca, ale najrzadziej obserwowany jest u ludzi zdrowych lub bez chorób kardiologicznych. Ze względu na znikome następstwa hemodynamiczne tej arytmii z reguły nie wymaga leczenia, chociaż wskazuje na obecność czynnego ektopowego ogniska w mięśniu sercowym. W naszej pracy przedstawiamy przypadkowe odkrycie takiej arytmii u pacjenta planowanego do rozległego zabiegu laryngologicznego. U tego chorego przyspieszony rytm komorowy dominował w ponad 95% dobowego zapisu holterowskiego. Ciekawa obserwacja dotyczyła izorytmii pobudzeń zatokowych oraz rytmu komorowego. W większości spoczynkowych zapisów EKG załamek P był zlokalizowany tuż "za" szerokim zespołem QRS, dając przypuszczenie jego wstecznego pobudzenia. Zapis z elektrody przełykowej wykluczył taką możliwość. W wykonanych badaniach kardiologicznych nie stwierdzono u tego pacjenta organicznej choroby serca. Chory bez leczenia antyarytmicznego został zoperowany z powodu raka krtani. Zabieg przebiegł bez powikłań. Pacjent został wypisany do domu po 2 tygodniach pobytu w szpitalu. W kontrolnym badaniu holterowskim wykonanym miesiąc później, zgodnie z naszymi przypuszczeniami, nadal przez prawie całą dobę występował przyspieszony rytm komorowy. Po roku stan chorego jest nadal dobry.

Abstract

Przyspieszony rytm komorowy jest arytmią obserwowaną najczęściej w ostrym zawale serca. Sporadycznie towarzyszy innym chorobom serca, ale najrzadziej obserwowany jest u ludzi zdrowych lub bez chorób kardiologicznych. Ze względu na znikome następstwa hemodynamiczne tej arytmii z reguły nie wymaga leczenia, chociaż wskazuje na obecność czynnego ektopowego ogniska w mięśniu sercowym. W naszej pracy przedstawiamy przypadkowe odkrycie takiej arytmii u pacjenta planowanego do rozległego zabiegu laryngologicznego. U tego chorego przyspieszony rytm komorowy dominował w ponad 95% dobowego zapisu holterowskiego. Ciekawa obserwacja dotyczyła izorytmii pobudzeń zatokowych oraz rytmu komorowego. W większości spoczynkowych zapisów EKG załamek P był zlokalizowany tuż "za" szerokim zespołem QRS, dając przypuszczenie jego wstecznego pobudzenia. Zapis z elektrody przełykowej wykluczył taką możliwość. W wykonanych badaniach kardiologicznych nie stwierdzono u tego pacjenta organicznej choroby serca. Chory bez leczenia antyarytmicznego został zoperowany z powodu raka krtani. Zabieg przebiegł bez powikłań. Pacjent został wypisany do domu po 2 tygodniach pobytu w szpitalu. W kontrolnym badaniu holterowskim wykonanym miesiąc później, zgodnie z naszymi przypuszczeniami, nadal przez prawie całą dobę występował przyspieszony rytm komorowy. Po roku stan chorego jest nadal dobry.
Get Citation

Keywords

przyspieszony rytm komorowy

About this article
Title

Przyspieszony rytm komorowy u pacjenta bez stwierdzonej organicznej choroby serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica

Pages

63-67

Published online

2000-03-07

Page views

450

Article views/downloads

1689

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(1):63-67.

Keywords

przyspieszony rytm komorowy

Authors

Marianna Janion
Wojciech Gutkowski
Jacek Kurzawski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl