Vol 6, No 1 (1999) - Folia Cardiologica

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original articles

Zmienność rytmu serca w zależności od funkcji skurczowej lewej komory serca u osób leczonych angioplastyką wieńcową

Maria Olszowska, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec, Ewa Sędziwy, Zbigniew Wojtasik, Wiesława Tracz

Folia Cardiol 1999;6(1):21-25.

Zmienność rytmu zatokowego w nadciśnieniu tętniczym z różnymi typami przerostu i geometrii lewej komory serca

Krystyna Łoboz-Grudzień, Andrzej Wojszwiłło, Janusz Sławin, Joanna Jaroch, Alicja Kostecka-Pokryszko, Karol Początek

Folia Cardiol 1999;6(1):26-34.

Zintegrowana diagnostyka zespołu stymulatorowego Część II: Synchroniczne 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi w diagnostyce zespołu stymulatorowego

Włodzimierz Kargul, Zbigniew Gąsior, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Jacek Wilczek, Eugeniusz Piłat, Tadeusz Zając, Leszek Giec

Folia Cardiol 1999;6(1):43-49.
Review articles

Niskoenergetyczna przezprzełykowa kardiowersja migotania przedsionków Część I: Założenia teoretyczne

Fryderyk Prochaczek, Maynard Ramsey, Jerzy Gałecka

Review Article

Folia Cardiol 1999;6(1):12-20.
Prace kazuistyczne

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej dwóch dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych u osoby z zespołem Ebsteina

Franciszek Walczak, Ewa Jakubowska, Dariusz Michałkiewicz, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Edward Koźluk, Janina Stępińska, Ewa Bujnowska, Łukasz Szumowski, Hanna Masiak, Wanda Rydlewska-Sadowska

Folia Cardiol 1999;6(1):58-62.

Przyspieszony rytm komorowy u pacjenta bez stwierdzonej organicznej choroby serca

Marianna Janion, Wojciech Gutkowski, Jacek Kurzawski

Folia Cardiol 1999;6(1):63-67.
Komentarz redakcyjny
Elektrokardiogramy, elektrogramy
Nowe metody

Zmienność morfologii wektora elektrokardiogramu. Analiza z cyklu na cykl

Piotr Rozentryt, Jacek Łęski, Norbert Henzel, Grzegorz Raczak, Marian Zembala, Lech Poloński

Folia Cardiol 1999;6(1):68-81.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl