open access

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej dwóch dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych u osoby z zespołem Ebsteina

Franciszek Walczak, Ewa Jakubowska, Dariusz Michałkiewicz, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Edward Koźluk, Janina Stępińska, Ewa Bujnowska, Łukasz Szumowski, Hanna Masiak, Wanda Rydlewska-Sadowska
Folia Cardiol 1999;6(1):58-62.

open access

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract

Ablacja w zespole Ebsteina U 49-letniej kobiety z zespołem Ebsteina i jawnym zespołem Wolffa, Parkinsona i White'a współistniały dwa dodatkowe szlaki przedsionkowo-komorowe (tylno-przegrodowy - przewodzący w obu kierunkach i tylny prawy - przewodzący wstecznie). Uporczywie nawracały napady częstoskurczu przedsionkowo-komorowego - ortodromowego o morfologii bloku prawej odnogi pęczka Hisa i o dwóch częstościach: 180-200/min lub 120-140/min. Leki antyarytmiczne nie zapobiegały napadom. Po wykonaniu linii aplikacyjnej (w strefie tylno-przegrodowej i tylnej prawej) prądem o częstotliwości radiowej ustąpiły objawy przewodzenia dodatkowymi szlakami. W okresie 2-letniej obserwacji nie nawróciły cechy preekscytacji i nie wystąpił częstoskurcz przedsionkowo-komorowy. Zwiększyła się tolerancja wysiłku fizycznego.

Abstract

Ablacja w zespole Ebsteina U 49-letniej kobiety z zespołem Ebsteina i jawnym zespołem Wolffa, Parkinsona i White'a współistniały dwa dodatkowe szlaki przedsionkowo-komorowe (tylno-przegrodowy - przewodzący w obu kierunkach i tylny prawy - przewodzący wstecznie). Uporczywie nawracały napady częstoskurczu przedsionkowo-komorowego - ortodromowego o morfologii bloku prawej odnogi pęczka Hisa i o dwóch częstościach: 180-200/min lub 120-140/min. Leki antyarytmiczne nie zapobiegały napadom. Po wykonaniu linii aplikacyjnej (w strefie tylno-przegrodowej i tylnej prawej) prądem o częstotliwości radiowej ustąpiły objawy przewodzenia dodatkowymi szlakami. W okresie 2-letniej obserwacji nie nawróciły cechy preekscytacji i nie wystąpił częstoskurcz przedsionkowo-komorowy. Zwiększyła się tolerancja wysiłku fizycznego.
Get Citation

Keywords

zespół Ebsteina; dwa dodatkowe szlaki przedsionkowo-komorowe; jawny zespół Wolffa; Parkinsona i White' a; ablacja prądem o częstotliwości radiowej

About this article
Title

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej dwóch dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych u osoby z zespołem Ebsteina

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica

Pages

58-62

Published online

2000-03-07

Page views

571

Article views/downloads

864

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(1):58-62.

Keywords

zespół Ebsteina
dwa dodatkowe szlaki przedsionkowo-komorowe
jawny zespół Wolffa
Parkinsona i White'a
ablacja prądem o częstotliwości radiowej

Authors

Franciszek Walczak
Ewa Jakubowska
Dariusz Michałkiewicz
Ewa Szufladowicz
Zbigniew Jedynak
Edward Koźluk
Janina Stępińska
Ewa Bujnowska
Łukasz Szumowski
Hanna Masiak
Wanda Rydlewska-Sadowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl