open access

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Zintegrowana diagnostyka zespołu stymulatorowego Część II: Synchroniczne 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi w diagnostyce zespołu stymulatorowego

Włodzimierz Kargul, Zbigniew Gąsior, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Jacek Wilczek, Eugeniusz Piłat, Tadeusz Zając, Leszek Giec
Folia Cardiol 1999;6(1):43-49.

open access

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Ocena przydatności synchronicznego badania 24-godzinnego EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi w diagnostyce zespołu stymulatorowego.
Materiał i metody: Badanie objęło 24 osoby (17 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku 45-79 lat (średnia wieku 62 ± 10 lat) z wszczepionym układem stymulującym serce typu VVI z powodu zespołu chorego węzła zatokowego, którym z powodu klinicznych objawów zespołu stymulatorowego zmieniono sposób stymulacji na DDD. W badanej grupie chorych wykonywano 2-krotnie synchroniczny zapis 24-godzinnego EKG metodą Hotera (Marquette System Laser SXP 800) z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi (Space Labs 90270) - pierwszy pomiędzy 48. a 72. godziną stymulacji DDD, drugi - pomiędzy 48. a 72. godziną stymulacji VVI. Analizą objęto godzinny oraz dobowy odsetek rytmu stymulacyjnego w obu typach stymulacji oraz średnie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia kalkulowanego. Test t-Studenta oraz analizę współczynnika korelacji "r" wykorzystano w analizie statystycznej. Przyjęto poziom istotności statystycznej p < 0,05.
Wyniki: Średnie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia kalkulowanego dla stymulacji VVI i DDD wynosiły odpowiednio 107,9 mm Hg i 117,1 mm Hg (p < 0,001), 67,1 mm Hg i 70,1 mm Hg (p < 0,001) oraz 80,1 mm Hg i 85,9 mm Hg (p < 0,001). Analiza dobowego odsetka rytmu stymulacyjnego wykazała wybitnie znamienną statystycznie różnicę pomiędzy programem DDD - 95,6% i VVI - 71,2% (p < 0,001). Stwierdzono ujemną znamienną statystycznie korelację liniową pomiędzy średnimi wartościami odsetka rytmu stymulacyjnego oraz średnimi wartościami ciśnienia skurczowego.
Wnioski: Wyniki badań potwierdzają niefizjologiczny charakter stymulacji VVI powodującej wyraźne spadki wartości ciśnienia tętniczego. Synchroniczna rejestracja 24-godzinnego EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego jest cenną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu zespołu stymulatorowego.

Abstract


Cel pracy: Ocena przydatności synchronicznego badania 24-godzinnego EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi w diagnostyce zespołu stymulatorowego.
Materiał i metody: Badanie objęło 24 osoby (17 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku 45-79 lat (średnia wieku 62 ± 10 lat) z wszczepionym układem stymulującym serce typu VVI z powodu zespołu chorego węzła zatokowego, którym z powodu klinicznych objawów zespołu stymulatorowego zmieniono sposób stymulacji na DDD. W badanej grupie chorych wykonywano 2-krotnie synchroniczny zapis 24-godzinnego EKG metodą Hotera (Marquette System Laser SXP 800) z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi (Space Labs 90270) - pierwszy pomiędzy 48. a 72. godziną stymulacji DDD, drugi - pomiędzy 48. a 72. godziną stymulacji VVI. Analizą objęto godzinny oraz dobowy odsetek rytmu stymulacyjnego w obu typach stymulacji oraz średnie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia kalkulowanego. Test t-Studenta oraz analizę współczynnika korelacji "r" wykorzystano w analizie statystycznej. Przyjęto poziom istotności statystycznej p < 0,05.
Wyniki: Średnie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia kalkulowanego dla stymulacji VVI i DDD wynosiły odpowiednio 107,9 mm Hg i 117,1 mm Hg (p < 0,001), 67,1 mm Hg i 70,1 mm Hg (p < 0,001) oraz 80,1 mm Hg i 85,9 mm Hg (p < 0,001). Analiza dobowego odsetka rytmu stymulacyjnego wykazała wybitnie znamienną statystycznie różnicę pomiędzy programem DDD - 95,6% i VVI - 71,2% (p < 0,001). Stwierdzono ujemną znamienną statystycznie korelację liniową pomiędzy średnimi wartościami odsetka rytmu stymulacyjnego oraz średnimi wartościami ciśnienia skurczowego.
Wnioski: Wyniki badań potwierdzają niefizjologiczny charakter stymulacji VVI powodującej wyraźne spadki wartości ciśnienia tętniczego. Synchroniczna rejestracja 24-godzinnego EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego jest cenną metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu zespołu stymulatorowego.
Get Citation

Keywords

stymulacja serca; zespół stymulatorowy; EKG metodą Holtera; 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego

About this article
Title

Zintegrowana diagnostyka zespołu stymulatorowego Część II: Synchroniczne 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera z 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi w diagnostyce zespołu stymulatorowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica

Pages

43-49

Published online

2000-03-07

Page views

590

Article views/downloads

997

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(1):43-49.

Keywords

stymulacja serca
zespół stymulatorowy
EKG metodą Holtera
24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego

Authors

Włodzimierz Kargul
Zbigniew Gąsior
Zbigniew S. Herman
Bogusław Grzegorzewski
Jacek Wilczek
Eugeniusz Piłat
Tadeusz Zając
Leszek Giec

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl