open access

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Ocena dojrzałości autonomicznego unerwienia serca. Zależność zmienności rytmu serca od wieku płodowego

Wojciech Wnuk, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Folia Cardiol 1999;6(1):35-42.

open access

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Wstęp: Krótkotrwałe zmiany w częstości rytmu serca, nazywane zmiennością rytmu serca, spostrzegane są u osób w każdym wieku i stanowią ważny objaw prawidłowej homeostazy układu sercowo-naczyniowego. Częstość rytmu zatokowego ustala się w wyniku zsumowania kilku równocześnie działających czynników: napięcia układu współczulnego, układu przywspółczulnego i rytmu własnego komórek węzła zatokowo-przedsionkowego. W normalnych warunkach zmienność rytmu serca może mieć swoje źródło w układzie bodźcoprzewodzącym, w odruchach naczynioruchowych, związanych z regulacją ciśnienia tętniczego krwi i termoregulacją, w czynności oddechowej i regulacji hormonalnej. Analizując cykliczne zmiany czasu trwania kolejnych odstępów RR w zapisie elektrokardiograficznym, możemy ilościowo określić aktywność obu składowych układu wegetatywnego. Zmienność rytmu serca można ocenić na podstawie tradycyjnego zapisu EKG lub całodobowego zapisu metodą Holtera.
Cel pracy: Ocena zmienności rytmu serca u zdrowych noworodków urodzonych o czasie, na podstawie badania EKG metodą Holtera oraz porównanie wskaźników zmienności rytmu serca noworodków urodzonych przedwcześnie i noworodków donoszonych.
Materiał i metody: Badaniem objęto 100 zdrowych noworodków. U wszystkich wykonano ciągły 4-godzinny zapis elektrokardiograficzny metodą Holtera w drugiej dobie życia. Otrzymane dane poddano analizie czasowej i widmowej.
Wnioski: Na podstawie uzyskanych danych wykazano, że wiek płodowy noworodka wywiera istotny wpływ na parametry zmienności rytmu serca. (Folia Cardiol. 1999; 6: 35-42)

Abstract


Wstęp: Krótkotrwałe zmiany w częstości rytmu serca, nazywane zmiennością rytmu serca, spostrzegane są u osób w każdym wieku i stanowią ważny objaw prawidłowej homeostazy układu sercowo-naczyniowego. Częstość rytmu zatokowego ustala się w wyniku zsumowania kilku równocześnie działających czynników: napięcia układu współczulnego, układu przywspółczulnego i rytmu własnego komórek węzła zatokowo-przedsionkowego. W normalnych warunkach zmienność rytmu serca może mieć swoje źródło w układzie bodźcoprzewodzącym, w odruchach naczynioruchowych, związanych z regulacją ciśnienia tętniczego krwi i termoregulacją, w czynności oddechowej i regulacji hormonalnej. Analizując cykliczne zmiany czasu trwania kolejnych odstępów RR w zapisie elektrokardiograficznym, możemy ilościowo określić aktywność obu składowych układu wegetatywnego. Zmienność rytmu serca można ocenić na podstawie tradycyjnego zapisu EKG lub całodobowego zapisu metodą Holtera.
Cel pracy: Ocena zmienności rytmu serca u zdrowych noworodków urodzonych o czasie, na podstawie badania EKG metodą Holtera oraz porównanie wskaźników zmienności rytmu serca noworodków urodzonych przedwcześnie i noworodków donoszonych.
Materiał i metody: Badaniem objęto 100 zdrowych noworodków. U wszystkich wykonano ciągły 4-godzinny zapis elektrokardiograficzny metodą Holtera w drugiej dobie życia. Otrzymane dane poddano analizie czasowej i widmowej.
Wnioski: Na podstawie uzyskanych danych wykazano, że wiek płodowy noworodka wywiera istotny wpływ na parametry zmienności rytmu serca. (Folia Cardiol. 1999; 6: 35-42)
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu serca; autonomiczny układ nerwowy

About this article
Title

Ocena dojrzałości autonomicznego unerwienia serca. Zależność zmienności rytmu serca od wieku płodowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica

Pages

35-42

Published online

2000-03-07

Page views

466

Article views/downloads

971

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(1):35-42.

Keywords

zmienność rytmu serca
autonomiczny układ nerwowy

Authors

Wojciech Wnuk
Zdzisława Kornacewicz-Jach

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl