open access

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Zmienność rytmu serca w zależności od funkcji skurczowej lewej komory serca u osób leczonych angioplastyką wieńcową

Maria Olszowska, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec, Ewa Sędziwy, Zbigniew Wojtasik, Wiesława Tracz
Folia Cardiol 1999;6(1):21-25.

open access

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Tematem doniesienia jest porównanie parametrów HRV i segmentarnej kurczliwości lewej komory u chorych przed skuteczną angioplastyką wieńcową (PTCA) i po niej.
Materiał i metody: Badaniami objęto 146 osób (37 kobiet i 109 mężczyzn) w wieku 40-66 lat, średnio 51,4 ± 7,2. U wszystkich chorych wykonano badanie echokardiograficzne i 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera przed PTCA i 2 tygodnie po skutecznej PTCA jednego naczynia. Badano segmentarną kurczliwość lewej komory, parametry analizy czasowej: SDNN, SDANN, SD, RMS-SD, pNN50, oraz parametry analizy spektralnej w zakresie wysokich i niskich częstotliwości. Chorych podzielono na 2 grupy. Do grupy A zaliczono 59 chorych z prawidłową kurczliwością lewej komory, do grupy B - 87 chorych, u których stwierdzono zaburzenia segmentarnej kurczliwości lewej komory. Przed PTCA parametry analizy czasowej i częstotliwościowej były podobne w obu grupach, jakkolwiek wartości gęstości mocy widma w zakresie wysokich częstotliwości były nieco niższe u osób z grupy B.
Wyniki: Po PTCA w grupie A nie obserwowano istotnych statystycznie zmian w analizowanych parametrach HRV. W grupie B po PTCA stwierdzono istotną poprawę kurczliwości segmentarnej lewej komory. U tych chorych obserwowano istotny statystycznie wzrost SDNN z 114,01 ± 18,0 do 144,05 ± 11,59 (p < 0,01), SDANN z 97,14 ± 18,57 do 127,0 ± 14,4 (p < 0,01), pNN50 z 5,9 ± 3,86 do 10,62 ± 4,46 (p < 0,01). Obserwowano również istotny statystycznie wzrost gęstości mocy widma w zakresie niskich częstotliwości: z 902 ± 485,4 ms2/Hz do 1336,7 ± 623,4 ms2/Hz i w zakresie wysokich częstotliwości: z 395,5 ± 201,14 ms2/Hz do 922,04 ± 495,3 ms2/Hz (p < 0,01).
Wnioski: Aktywność układu anatomicznego zależy od funkcji poszczególnych ścian lewej komory. Poprawa kurczliwości lewej komory po skutecznej PTCA wpływa korzystnie na regulację anatomiczną.

Abstract


Cel pracy: Tematem doniesienia jest porównanie parametrów HRV i segmentarnej kurczliwości lewej komory u chorych przed skuteczną angioplastyką wieńcową (PTCA) i po niej.
Materiał i metody: Badaniami objęto 146 osób (37 kobiet i 109 mężczyzn) w wieku 40-66 lat, średnio 51,4 ± 7,2. U wszystkich chorych wykonano badanie echokardiograficzne i 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera przed PTCA i 2 tygodnie po skutecznej PTCA jednego naczynia. Badano segmentarną kurczliwość lewej komory, parametry analizy czasowej: SDNN, SDANN, SD, RMS-SD, pNN50, oraz parametry analizy spektralnej w zakresie wysokich i niskich częstotliwości. Chorych podzielono na 2 grupy. Do grupy A zaliczono 59 chorych z prawidłową kurczliwością lewej komory, do grupy B - 87 chorych, u których stwierdzono zaburzenia segmentarnej kurczliwości lewej komory. Przed PTCA parametry analizy czasowej i częstotliwościowej były podobne w obu grupach, jakkolwiek wartości gęstości mocy widma w zakresie wysokich częstotliwości były nieco niższe u osób z grupy B.
Wyniki: Po PTCA w grupie A nie obserwowano istotnych statystycznie zmian w analizowanych parametrach HRV. W grupie B po PTCA stwierdzono istotną poprawę kurczliwości segmentarnej lewej komory. U tych chorych obserwowano istotny statystycznie wzrost SDNN z 114,01 ± 18,0 do 144,05 ± 11,59 (p < 0,01), SDANN z 97,14 ± 18,57 do 127,0 ± 14,4 (p < 0,01), pNN50 z 5,9 ± 3,86 do 10,62 ± 4,46 (p < 0,01). Obserwowano również istotny statystycznie wzrost gęstości mocy widma w zakresie niskich częstotliwości: z 902 ± 485,4 ms2/Hz do 1336,7 ± 623,4 ms2/Hz i w zakresie wysokich częstotliwości: z 395,5 ± 201,14 ms2/Hz do 922,04 ± 495,3 ms2/Hz (p < 0,01).
Wnioski: Aktywność układu anatomicznego zależy od funkcji poszczególnych ścian lewej komory. Poprawa kurczliwości lewej komory po skutecznej PTCA wpływa korzystnie na regulację anatomiczną.
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu zatokowego; analiza czasowa; analiza częstotliwościowa

About this article
Title

Zmienność rytmu serca w zależności od funkcji skurczowej lewej komory serca u osób leczonych angioplastyką wieńcową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 6, No 1 (1999): Folia Cardiologica

Pages

21-25

Published online

2000-03-07

Page views

579

Article views/downloads

790

Bibliographic record

Folia Cardiol 1999;6(1):21-25.

Keywords

zmienność rytmu zatokowego
analiza czasowa
analiza częstotliwościowa

Authors

Maria Olszowska
Tadeusz Przewłocki
Piotr Podolec
Ewa Sędziwy
Zbigniew Wojtasik
Wiesława Tracz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl