Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2000-03-20

open access

Page views 623
Article views/downloads 1849
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Anatomiczny blok prawej odnogi pęczka Hisa u chorej z lewostronnym szlakiem przedsionkowo-komorowym o szybkim przewodzeniu

Franciszek Walczak, Artur Fuglewicz, Łukasz Szumowski, Edward Koźluk, Waldemar Banasiak
Folia Cardiol 2000;7(1):77-82.

Abstract

Blok odnogi pęczka Hisa u chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White'a wywiera wpływ na zapis EKG zarówno w czasie rytmu zatokowego, jak i w czasie częstoskurczu przedsionkowo-komorowego oraz pogłębia zaburzenia hemodynamiczne. U chorego ze szlakiem lewostronnym, w czasie częstoskurczu przedsionkowo-komorowego ortodromowego z cechami bloku prawej odnogi, lokalna aktywacja lewego przedsionka pojawia się w obrębie zespołu QRS. Nawet kiedy trwa już pobudzenie lewego przedsionka, nadal odbywa się pobudzenie prawej komory.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file