open access

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-20
Get Citation

Anatomiczny blok prawej odnogi pęczka Hisa u chorej z lewostronnym szlakiem przedsionkowo-komorowym o szybkim przewodzeniu

Franciszek Walczak, Artur Fuglewicz, Łukasz Szumowski, Edward Koźluk, Waldemar Banasiak
Folia Cardiol 2000;7(1):77-82.

open access

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-20

Abstract

Blok odnogi pęczka Hisa u chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White'a wywiera wpływ na zapis EKG zarówno w czasie rytmu zatokowego, jak i w czasie częstoskurczu przedsionkowo-komorowego oraz pogłębia zaburzenia hemodynamiczne. U chorego ze szlakiem lewostronnym, w czasie częstoskurczu przedsionkowo-komorowego ortodromowego z cechami bloku prawej odnogi, lokalna aktywacja lewego przedsionka pojawia się w obrębie zespołu QRS. Nawet kiedy trwa już pobudzenie lewego przedsionka, nadal odbywa się pobudzenie prawej komory.

Abstract

Blok odnogi pęczka Hisa u chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White'a wywiera wpływ na zapis EKG zarówno w czasie rytmu zatokowego, jak i w czasie częstoskurczu przedsionkowo-komorowego oraz pogłębia zaburzenia hemodynamiczne. U chorego ze szlakiem lewostronnym, w czasie częstoskurczu przedsionkowo-komorowego ortodromowego z cechami bloku prawej odnogi, lokalna aktywacja lewego przedsionka pojawia się w obrębie zespołu QRS. Nawet kiedy trwa już pobudzenie lewego przedsionka, nadal odbywa się pobudzenie prawej komory.
Get Citation

Keywords

lewostronny szlak przedsionkowo-komorowy; blok prawej odnogi pęczka Hisa; EKG; elektrogramy; ablacja

About this article
Title

Anatomiczny blok prawej odnogi pęczka Hisa u chorej z lewostronnym szlakiem przedsionkowo-komorowym o szybkim przewodzeniu

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica

Pages

77-82

Published online

2000-03-20

Page views

508

Article views/downloads

1720

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(1):77-82.

Keywords

lewostronny szlak przedsionkowo-komorowy
blok prawej odnogi pęczka Hisa
EKG
elektrogramy
ablacja

Authors

Franciszek Walczak
Artur Fuglewicz
Łukasz Szumowski
Edward Koźluk
Waldemar Banasiak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl