Vol 7, No 1 (2000) - Folia Cardiologica

Date published: 2000-03-20

Table of Contents

open access

Original articles

Wpływ wariantów polimorfizmu genu enzymu konwertującego angiotensynę I na przebudowę lewej komory u pacjentów po zawale serca - obserwacja dwuletnia

Janusz Jagoda, Leszek Mierzejewski, Marcin Gruchała, Radosław Targoński, Witold Dubaniewicz, Andrzej Kubasik, Andrzej Rynkiewicz

Folia Cardiol 2000;7(1):13-22.

Wartość diagnostyczna czynnego testu pochyleniowego z zastosowaniem nitrogliceryny

Dariusz Kozłowski, Wojciech Krupa, Edward Koźluk, Anna Pazdyga, Anna Grabicka, Jarosław Jurowiecki, Antoni Toruński, Tomasz Królak, Krzysztof Brzeziński, Paweł Byrdziak, Marek Radomski, Justyna Staniewicz, Maciej Kempa, Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2000;7(1):23-29.

Zmiany czasu trwania okresu repolaryzacji komór serca (odstępu QT-c) podczas znieczulenia ogólnego

Wojciech Płazak, Marcin Tarczoń, Alicja Macheta, Tomasz Muszyński, Henryk Podziorny, Janusz Andres

Folia Cardiol 2000;7(1):31-36.

Zaburzenia repolaryzacji komór po przezskórnych zabiegach interwencyjnych - ocena częstości oraz mechanizmu powstawania

Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Rafał B. Żurawski, Maciej Lewandowski, Artur Krzywkowski, Sebastian Ciuka

Folia Cardiol 2000;7(1):47-53.

Porównanie wyników bezpośrednich oraz odległych po implantacjach połowy oraz całego stentu Palmaz-Schatz 153 u pacjentów z chorobą wieńcową

Robert Gil, Dariusz Dudek, Sebastian Ciuka, Jacek Legutko, Rafał Żurawski, Artur Krzywkowski, Tomasz Pawłowski, Jacek Kubica

Folia Cardiol 2000;7(1):55-62.

Ocena wpływu transfuzji krwi autologicznej na układ krzepnięcia i krwawienie pooperacyjne u pacjentów poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych

Dariusz Jarek, Wojciech Kustrzycki, Wojciech Stupiński, Roman Krupacz, Tadeusz Bross, Maria Podolak-Dawidziak

Folia Cardiol 2000;7(1):63-70.
Review articles

Bezpośrednia implantacja stentów wewnątrzwieńcowych

Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Jacek Kubica

Review Article

Folia Cardiol 2000;7(1):7-11.
Prace kazuistyczne

Ocena stymulacji typu DDD u chorego z komorowymi zaburzeniami rytmu serca

Grażyna Kübler, Joanna Moszczyńska-Stulin

Folia Cardiol 2000;7(1):71-76.

Anatomiczny blok prawej odnogi pęczka Hisa u chorej z lewostronnym szlakiem przedsionkowo-komorowym o szybkim przewodzeniu

Franciszek Walczak, Artur Fuglewicz, Łukasz Szumowski, Edward Koźluk, Waldemar Banasiak

Folia Cardiol 2000;7(1):77-82.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl