open access

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-20
Get Citation

Ocena stymulacji typu DDD u chorego z komorowymi zaburzeniami rytmu serca

Grażyna Kübler, Joanna Moszczyńska-Stulin
Folia Cardiol 2000;7(1):71-76.

open access

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-20

Abstract

Przedstawiono przypadek 65-letniego mężczyzny z chorobą niedokrwienną serca i komorowymi zaburzeniami rytmu, któremu z powodu objawowej bradykardii polekowej implantowano dwujamowy stymulator serca. W pracy omówiono różne reakcje stymulatora, zależnie od czasu sprzężenia dodatkowego pobudzenia komorowego z poprzedzającą ewolucją rytmu zatokowego oraz od sposobu zaprogramowania. W związku z tym omówiono pojęcia tzw. czasu ślepego stymulatora oraz bezpiecznego czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego.

Abstract

Przedstawiono przypadek 65-letniego mężczyzny z chorobą niedokrwienną serca i komorowymi zaburzeniami rytmu, któremu z powodu objawowej bradykardii polekowej implantowano dwujamowy stymulator serca. W pracy omówiono różne reakcje stymulatora, zależnie od czasu sprzężenia dodatkowego pobudzenia komorowego z poprzedzającą ewolucją rytmu zatokowego oraz od sposobu zaprogramowania. W związku z tym omówiono pojęcia tzw. czasu ślepego stymulatora oraz bezpiecznego czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego.
Get Citation

Keywords

stymulacja dwujamowa; komorowe zaburzenia rytmu; bezpieczny czas opóźnienia przedsionkowo-komorowego; czas ślepy stymulatora

About this article
Title

Ocena stymulacji typu DDD u chorego z komorowymi zaburzeniami rytmu serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica

Pages

71-76

Published online

2000-03-20

Page views

495

Article views/downloads

7395

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(1):71-76.

Keywords

stymulacja dwujamowa
komorowe zaburzenia rytmu
bezpieczny czas opóźnienia przedsionkowo-komorowego
czas ślepy stymulatora

Authors

Grażyna Kübler
Joanna Moszczyńska-Stulin

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl