open access

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-20
Get Citation

Zaburzenia repolaryzacji komór po przezskórnych zabiegach interwencyjnych - ocena częstości oraz mechanizmu powstawania

Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Rafał B. Żurawski, Maciej Lewandowski, Artur Krzywkowski, Sebastian Ciuka
Folia Cardiol 2000;7(1):47-53.

open access

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-20

Abstract


Cel pracy: W pracy podjęto próbę oceny częstości oraz możliwych przyczyn występowania komorowych zaburzeń repolaryzacji (VRA) u pacjentów po przezskórnych wieńcowych zabiegach interwencyjnych.
Materiał i metody: Analizie poddano 115 pacjentów (20 K i 95 M), podzielonych na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowiło 44 pacjentów (6 K i 38 M; śr. wiek 56 ± 10 lat) po zabiegu implantacji stentów wieńcowych (STENT). Do drugiej grupy zakwalifikowano 41 chorych (8K i 33 M; śr. wiek 53 ± 9, 7 lat) po angioplastyce balonowej (PTCA). Trzecią grupę, kontrolną tworzyło 30 pacjentów poddanych koronarografii (6K i 24M; śr. wiek 53 (7 lat). U badanych chorych analizowano spoczynkowe zapisy EKG w celu określenia występowania komorowych zaburzeń repolaryzacji (VRA) według Taggarta przed zabiegiem, bezpośrednio po nim oraz 12-16 h od procedury wieńcowej. Ponadto celem zbadania przyczyn powstawania VRA analizowano stan gałęzi bocznych i naczyń krążenia obocznego oraz oceniano poziom kinezy fosfokreatyninowej (CPK) w surowicy. Kontrola odległa pacjentów dotyczyła okresu 6 miesięcy, a obejmowała analizę stanu klinicznego oraz wyników prób wysiłkowych.
Wyniki: W grupie 1 stwierdzono istotnie częstsze (p = 0, 0203) występowanie VRA (43,1 %) w porównaniu z grupą 2 (21,9%). Ponadto w grupie 1 zauważono zależność między zmianami repolaryzacyjnymi a rodzajem stentu. Występowały one istotnie częściej w grupie stentów o budowie cylindrycznej ciętej. W badanych grupach nie zaobserwowano związku pomiędzy poziomem CPK a wystąpieniem VRA, natomiast korelację taką zauważono pomiędzy VRA a upośledzeniem drożności bocznic, ocenianej na podstawie analizy koronarogramów.
Wnioski: VRA występują u istotnej części pacjentów poddawanych wieńcowym zabiegom interwencyjnym. Są one częstsze w wypadku implantacji stentów, zwłaszcza tych o konstrukcji cylindrycznej. U podłoża występowania VRA leży reorganizacja przepływu krwi w gałęziach bocznych tętnic poddawanych zabiegowi interwencyjnemu.

Abstract


Cel pracy: W pracy podjęto próbę oceny częstości oraz możliwych przyczyn występowania komorowych zaburzeń repolaryzacji (VRA) u pacjentów po przezskórnych wieńcowych zabiegach interwencyjnych.
Materiał i metody: Analizie poddano 115 pacjentów (20 K i 95 M), podzielonych na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowiło 44 pacjentów (6 K i 38 M; śr. wiek 56 ± 10 lat) po zabiegu implantacji stentów wieńcowych (STENT). Do drugiej grupy zakwalifikowano 41 chorych (8K i 33 M; śr. wiek 53 ± 9, 7 lat) po angioplastyce balonowej (PTCA). Trzecią grupę, kontrolną tworzyło 30 pacjentów poddanych koronarografii (6K i 24M; śr. wiek 53 (7 lat). U badanych chorych analizowano spoczynkowe zapisy EKG w celu określenia występowania komorowych zaburzeń repolaryzacji (VRA) według Taggarta przed zabiegiem, bezpośrednio po nim oraz 12-16 h od procedury wieńcowej. Ponadto celem zbadania przyczyn powstawania VRA analizowano stan gałęzi bocznych i naczyń krążenia obocznego oraz oceniano poziom kinezy fosfokreatyninowej (CPK) w surowicy. Kontrola odległa pacjentów dotyczyła okresu 6 miesięcy, a obejmowała analizę stanu klinicznego oraz wyników prób wysiłkowych.
Wyniki: W grupie 1 stwierdzono istotnie częstsze (p = 0, 0203) występowanie VRA (43,1 %) w porównaniu z grupą 2 (21,9%). Ponadto w grupie 1 zauważono zależność między zmianami repolaryzacyjnymi a rodzajem stentu. Występowały one istotnie częściej w grupie stentów o budowie cylindrycznej ciętej. W badanych grupach nie zaobserwowano związku pomiędzy poziomem CPK a wystąpieniem VRA, natomiast korelację taką zauważono pomiędzy VRA a upośledzeniem drożności bocznic, ocenianej na podstawie analizy koronarogramów.
Wnioski: VRA występują u istotnej części pacjentów poddawanych wieńcowym zabiegom interwencyjnym. Są one częstsze w wypadku implantacji stentów, zwłaszcza tych o konstrukcji cylindrycznej. U podłoża występowania VRA leży reorganizacja przepływu krwi w gałęziach bocznych tętnic poddawanych zabiegowi interwencyjnemu.
Get Citation

Keywords

wieńcowe zabiegi interwencyjne; zaburzenia repolaryzacji komór; rokowanie odległe

About this article
Title

Zaburzenia repolaryzacji komór po przezskórnych zabiegach interwencyjnych - ocena częstości oraz mechanizmu powstawania

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica

Pages

47-53

Published online

2000-03-20

Page views

448

Article views/downloads

1013

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(1):47-53.

Keywords

wieńcowe zabiegi interwencyjne
zaburzenia repolaryzacji komór
rokowanie odległe

Authors

Robert Gil
Tomasz Pawłowski
Rafał B. Żurawski
Maciej Lewandowski
Artur Krzywkowski
Sebastian Ciuka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl