open access

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-20
Get Citation

Kosmetyczna implantacja uktadu stymulującego u kobiet z dostępu podsutkowego

Andrzej Kutarski
DOI: 10.5603/cj.22585
·
Folia Cardiol 2000;7(1):37-45.

open access

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-03-20

Abstract


Wstęp: Z każdym rokiem, dzięki coraz lepszemu rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca oraz rozszerzaniu wskazań do leczenia stałą stymulacją serca, wzrasta ilość chorych z wszczepionymi stymulatorami serca - w tym również dziewcząt i młodych kobiet, u których zachowanie poczucia atrakcyjności istotnie wpływa na poczucie własnej wartości i zespół czynników określanych jako "jakość życia': Od kilku lat "kosmetyczna'; a więc najmniej oszpecająca technika implantacji układów stymulujących stała się obowiązującym standardem w Stanach Zjednoczonych - jeżeli zabieg dotyczy młodej kobiety, w standardach przygotowania zabiegu konsultacja chirurga plastycznego jest obowiązkowa. Technika implantacji stymulatora z dostępu podsutkowego zaproponowana w 1984 roku przez Bellota była stosowana w Polsce już w latach 70.
Materiał i metody: Elektrodę (elektrody) do układu żylnego wprowadza się drogą nakłucia żyły podobojczykowej przez kilkumilimetrowe nacięcie skóry, a kieszeń stymulatora wykonuje się przez 3-4-centymetrowe nacięcie w załamaniu skóry pod sutkiem. Proksymalny koniec elektrody (elektrod) przeprowadza się do wykonanej pod mięśniem piersiowym kieszeni stymulatora za pomocą odpowiednio długiego narzędzia lub typowego introduktora. W latach 1975-1999 technikę tę zastosowano u 68 kobiet (śr. wiek 42,8 lat), a czas obserwacji wynosił średnio 6, 4 lat.
Wyniki: Poza 4 dyslokacjami elektrod przedsionkowych nie obserwowano powikłań w okresie pooperacyjnym. Z powodów technicznych lub infekcji u 8 pacjentek w okresie średnio 5, 7 lat podczas lub po zabiegu reoperacji zmieniono lokalizację stymulatora na typową. Jedyną wadą umieszczania stymulatora pod mięśniem piersiowym było zwiększone ryzyko przetarcia osłonki elektrody o obudowę stymulatora, jeżeli jej pętla samoistnie wsunęła się pomiędzy stymulator a żebra.
Wnioski: Technika implantacji stymulatora wykonana z dostępu podsutkowego zapewnia doskonały efekt kosmetyczny, a odsetek powikłań i niepowodzeń towarzyszących jej stosowaniu jest zbliżony do opisywanego przy stosowaniu technik uznawanych dziś za klasyczne.

Abstract


Wstęp: Z każdym rokiem, dzięki coraz lepszemu rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca oraz rozszerzaniu wskazań do leczenia stałą stymulacją serca, wzrasta ilość chorych z wszczepionymi stymulatorami serca - w tym również dziewcząt i młodych kobiet, u których zachowanie poczucia atrakcyjności istotnie wpływa na poczucie własnej wartości i zespół czynników określanych jako "jakość życia': Od kilku lat "kosmetyczna'; a więc najmniej oszpecająca technika implantacji układów stymulujących stała się obowiązującym standardem w Stanach Zjednoczonych - jeżeli zabieg dotyczy młodej kobiety, w standardach przygotowania zabiegu konsultacja chirurga plastycznego jest obowiązkowa. Technika implantacji stymulatora z dostępu podsutkowego zaproponowana w 1984 roku przez Bellota była stosowana w Polsce już w latach 70.
Materiał i metody: Elektrodę (elektrody) do układu żylnego wprowadza się drogą nakłucia żyły podobojczykowej przez kilkumilimetrowe nacięcie skóry, a kieszeń stymulatora wykonuje się przez 3-4-centymetrowe nacięcie w załamaniu skóry pod sutkiem. Proksymalny koniec elektrody (elektrod) przeprowadza się do wykonanej pod mięśniem piersiowym kieszeni stymulatora za pomocą odpowiednio długiego narzędzia lub typowego introduktora. W latach 1975-1999 technikę tę zastosowano u 68 kobiet (śr. wiek 42,8 lat), a czas obserwacji wynosił średnio 6, 4 lat.
Wyniki: Poza 4 dyslokacjami elektrod przedsionkowych nie obserwowano powikłań w okresie pooperacyjnym. Z powodów technicznych lub infekcji u 8 pacjentek w okresie średnio 5, 7 lat podczas lub po zabiegu reoperacji zmieniono lokalizację stymulatora na typową. Jedyną wadą umieszczania stymulatora pod mięśniem piersiowym było zwiększone ryzyko przetarcia osłonki elektrody o obudowę stymulatora, jeżeli jej pętla samoistnie wsunęła się pomiędzy stymulator a żebra.
Wnioski: Technika implantacji stymulatora wykonana z dostępu podsutkowego zapewnia doskonały efekt kosmetyczny, a odsetek powikłań i niepowodzeń towarzyszących jej stosowaniu jest zbliżony do opisywanego przy stosowaniu technik uznawanych dziś za klasyczne.
Get Citation

Keywords

implantacja z dostępu podsutkowego; kosmetyczna implantacja

About this article
Title

Kosmetyczna implantacja uktadu stymulującego u kobiet z dostępu podsutkowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica

Pages

37-45

Published online

2000-03-20

Page views

470

Article views/downloads

912

DOI

10.5603/cj.22585

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(1):37-45.

Keywords

implantacja z dostępu podsutkowego
kosmetyczna implantacja

Authors

Andrzej Kutarski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl