Vol 7, No 1 (2000): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2000-03-20

open access

Page views 463
Article views/downloads 858
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Rola preparatów będących połączeniem małych dawek leków hipotensyjnych w aspekcie najnowszych zaleceń dotyczących terapii nadciśnienia tętniczego

Andrzej Januszewicz, Mariola Pęczkowska
Folia Cardiol 2000;7(1):1-6.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file