Vol 7, No 2 (2000): Folia Cardiologica
Elektrokardiogramy, elektrogramy
Published online: 2000-06-07

open access

Page views 533
Article views/downloads 5163
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG

Gwidon Polak, Ewa Hefczyc, Andrzej Wojtas, Joanna Płonka, Władysław Pluta, Iwona Krajewska-Redelbach, Dorota Kurowska-Ledwig
Folia Cardiol 2000;7(2):149-155.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file