Vol 7, No 2 (2000) - Folia Cardiologica

Date published: 2000-06-07

Table of Contents

open access

Original articles

Morfologiczne aspekty jednojamowej prawokomorowej stałej stymulacji serca. Część II: Zmiany odczynowo-włóknikowe w aspekcie rozwoju niedomykalności trójdzielnej

Dariusz Kozłowski, Wojciech Krupa, Edward Koźluk, Ada Dubaniewicz, Marek Grzybiak, Monika Adamowicz, Grzegorz Piwko, Grażyna Piszczatowska, Ewa Walczak, Franciszek Walczak

Folia Cardiol 2000;7(2):105-111.

Dyspersja odstępu QT: brak zależności od płci, wieku oraz obecności choroby niedokrwiennej serca

Andrzej Krupienicz, Robert Czarnecki, Grzegorz Kamiński, Jerzy Adamus

Folia Cardiol 2000;7(2):99-103.

Kliniczna charakterystyka pacjentów z dyslokacją elektrody stymulatora — doniesienie wstępne

Edward Koźluk, Zbigniew Kotliński, Piotr Lodziński, Małgorzata Kościelska, Agata Kubaszek, Zbigniew Jedynak, Piotr Hendzel, Franciszek Walczak, Hanna Masiak, Roman Kępski, Ewa Szufladowicz, Ewa Michalak, Agnieszka Piątkowska, Rafał Baranowski, Łukasz Szumowski, Wanda Rydlewska-Sadowska

Folia Cardiol 2000;7(2):111-118.

Analiza widmowa zmienności rytmu zatokowego u dzieci zdrowych

Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Katarzyna Bieganowska, Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka

Folia Cardiol 2000;7(2):119-123.
Review articles

Patomechanizm omdleń wazowagalnych

Dariusz Kozłowski, Edward Koźluk, Wojciech Krupa

Review Article

Folia Cardiol 2000;7(2):83-86.

Stała stymulacja lewego przedsionka. Aspekty techniczne

Andrzej Kutarski

Review Article

Folia Cardiol 2000;7(2):87-98.
Prace kazuistyczne

Pomiar oksygenacji mózgu u chorej z omdleniem wazodepresyjnym podczas testu pochyleniowego

Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Joanna Dobrogowska-Kunicka, Adam Liebert, Rafał Baranowski, Agnieszka Piątkowska, Franciszek Walczak

Folia Cardiol 2000;7(2):125-130.

Ustawiczny częstoskurcz komorowy u chorego po zawale serca, opanowany farmakoterapią

Marianna Janion, Janusz Sielski, Katarzyna Ciuraszkiewicz

Folia Cardiol 2000;7(2):141-148.
Elektrokardiogramy, elektrogramy

Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG

Gwidon Polak, Ewa Hefczyc, Andrzej Wojtas, Joanna Płonka, Władysław Pluta, Iwona Krajewska-Redelbach, Dorota Kurowska-Ledwig

Folia Cardiol 2000;7(2):149-155.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl