open access

Vol 7, No 2 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-06-07
Get Citation

Nawrotne zwężenie wieńcowe w stencie — w dalszym ciągu nierozwiązany problem kardiologii interwencyjnej. Przypadek wykorzystania wysokoobrotowej aterektomii w leczeniu nawrotnego zwężenia wieńcowego w stencie

Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Dariusz Dudek
Folia Cardiol 2000;7(2):131-140.

open access

Vol 7, No 2 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-06-07

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 52-letniego pacjenta z nawrotnym zwężeniem w obrębie stentu (ISR) implantowanego do gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej. Istotny przyrost światła naczynia uzyskano stosując wysokoobrotową aterektomię (Rotablator) oraz dodatkowo angioplastykę balonową. W pracy omówiono również aktualnie obowiązujące poglądy na mechanizmy zjawiska restenozy, jej klasyfikację, czynniki do niej predysponujące oraz rokowanie. Omówiono wszystkie dostępne metody interwencyjnego leczenia restenozy w stencie, w tym: aterektomię wysokoobrotową (HSRA) oraz kierunkową (DCA), angioplastykę balonową (POBA), angioplastykę laserową (ELCA), stentowanie (SAST). Wyniki leczenia ISR wciąż są niezadowalające, jednak pojawiające się nowe metody rewaskularyzacyjne budzą nadzieję na ograniczenie skutków tego procesu.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 52-letniego pacjenta z nawrotnym zwężeniem w obrębie stentu (ISR) implantowanego do gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej. Istotny przyrost światła naczynia uzyskano stosując wysokoobrotową aterektomię (Rotablator) oraz dodatkowo angioplastykę balonową. W pracy omówiono również aktualnie obowiązujące poglądy na mechanizmy zjawiska restenozy, jej klasyfikację, czynniki do niej predysponujące oraz rokowanie. Omówiono wszystkie dostępne metody interwencyjnego leczenia restenozy w stencie, w tym: aterektomię wysokoobrotową (HSRA) oraz kierunkową (DCA), angioplastykę balonową (POBA), angioplastykę laserową (ELCA), stentowanie (SAST). Wyniki leczenia ISR wciąż są niezadowalające, jednak pojawiające się nowe metody rewaskularyzacyjne budzą nadzieję na ograniczenie skutków tego procesu.
Get Citation

Keywords

angioplastyka wieńcowa; restenoza

About this article
Title

Nawrotne zwężenie wieńcowe w stencie — w dalszym ciągu nierozwiązany problem kardiologii interwencyjnej. Przypadek wykorzystania wysokoobrotowej aterektomii w leczeniu nawrotnego zwężenia wieńcowego w stencie

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 2 (2000): Folia Cardiologica

Pages

131-140

Published online

2000-06-07

Page views

480

Article views/downloads

1084

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(2):131-140.

Keywords

angioplastyka wieńcowa
restenoza

Authors

Robert Gil
Tomasz Pawłowski
Dariusz Dudek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl