open access

Vol 7, No 2 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-06-07
Get Citation

Pomiar oksygenacji mózgu u chorej z omdleniem wazodepresyjnym podczas testu pochyleniowego

Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Joanna Dobrogowska-Kunicka, Adam Liebert, Rafał Baranowski, Agnieszka Piątkowska, Franciszek Walczak
Folia Cardiol 2000;7(2):125-130.

open access

Vol 7, No 2 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-06-07

Abstract

Pomiar oksygenacji mózgu spektroskopią w bliskiej podczerwieni (NIRS) może być pomocny w ocenie patomechanizmu omdlenia wazowagalnego (VVS). Przedstawiamy opis 23-letniej chorej z omdleniami, u której NIRS wykorzystano podczas testu pionizacyjnego. W monitorowaniu EKG metodą Holtera stwierdzono okresowy rytm z łącza przedsionkowo- -komorowego. Stymulacja przezprzełykowa wykazała czynnościowe zaburzenia przewodzenia, natomiast test pochyleniowy — kardiodepresyjne VVS. W teście pochyleniowym z monitorowaniem NIRS w 4. min po podaniu nitrogliceryny wystąpiło omdlenie w mechanizmie wazodepresyjnym. W NIRS podczas pionizacji nastąpił stopniowy wzrost stężeń hemoglobiny utlenowanej (HbO2) i całkowitej (HbT); nasilił się on (podczas przyspieszenia rytmu zatokowego) przed omdleniem. W czasie VVS zaobserwowano krótkotrwały, gwałtowny spadek HbO2/HbT oraz wzrost stężenia hemoglobiny zredukowanej. W okresie 1,5-rocznej obserwacji (diprofilina, edrofonium) u pacjentki nie wystąpiły omdlenia.

Abstract

Pomiar oksygenacji mózgu spektroskopią w bliskiej podczerwieni (NIRS) może być pomocny w ocenie patomechanizmu omdlenia wazowagalnego (VVS). Przedstawiamy opis 23-letniej chorej z omdleniami, u której NIRS wykorzystano podczas testu pionizacyjnego. W monitorowaniu EKG metodą Holtera stwierdzono okresowy rytm z łącza przedsionkowo- -komorowego. Stymulacja przezprzełykowa wykazała czynnościowe zaburzenia przewodzenia, natomiast test pochyleniowy — kardiodepresyjne VVS. W teście pochyleniowym z monitorowaniem NIRS w 4. min po podaniu nitrogliceryny wystąpiło omdlenie w mechanizmie wazodepresyjnym. W NIRS podczas pionizacji nastąpił stopniowy wzrost stężeń hemoglobiny utlenowanej (HbO2) i całkowitej (HbT); nasilił się on (podczas przyspieszenia rytmu zatokowego) przed omdleniem. W czasie VVS zaobserwowano krótkotrwały, gwałtowny spadek HbO2/HbT oraz wzrost stężenia hemoglobiny zredukowanej. W okresie 1,5-rocznej obserwacji (diprofilina, edrofonium) u pacjentki nie wystąpiły omdlenia.
Get Citation

Keywords

spektroskopia w bliskiej podczerwieni; test pochyleniowy; omdlenie wazowagalne; stymulacja przezprzełykowa

About this article
Title

Pomiar oksygenacji mózgu u chorej z omdleniem wazodepresyjnym podczas testu pochyleniowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 2 (2000): Folia Cardiologica

Pages

125-130

Published online

2000-06-07

Page views

480

Article views/downloads

1923

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(2):125-130.

Keywords

spektroskopia w bliskiej podczerwieni
test pochyleniowy
omdlenie wazowagalne
stymulacja przezprzełykowa

Authors

Ewa Szufladowicz
Edward Koźluk
Joanna Dobrogowska-Kunicka
Adam Liebert
Rafał Baranowski
Agnieszka Piątkowska
Franciszek Walczak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl