open access

Vol 7, No 2 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-06-07
Get Citation

Analiza widmowa zmienności rytmu zatokowego u dzieci zdrowych

Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Katarzyna Bieganowska, Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka
Folia Cardiol 2000;7(2):119-123.

open access

Vol 7, No 2 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-06-07

Abstract


Cel pracy: Ocena wartości analizy widmowej zmienności rytmu zatokowego u dzieci zdrowych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 175 dzieci zdrowych w wieku 4–18 lat (śr. 11 ± 4): 88 chłopców i 87 dziewczynek. W zależności od wieku wyodrębniono 4 grupy pacjentów: grupa 1 — 4–7 lat (n = 27); grupa 2 — 7–11 lat (n = 64); grupa 3 — 11–15 lat (n = 58); grupa 4 — 15–18 lat (n = 26). Z 24-godzinnego zapisu EKG ocenie poddano 5-minutowe fragmenty z okresu czuwania i snu. Analizę częstotliwościową zmienności rytmu serca przeprowadzono za pomocą algorytmu szybkiej transformacji Fouriera (FFT). Wartości mocy widma uzyskano w następujących pasmach: ULF (0–0,0033 Hz), VLF (0,0033–0,04 Hz), LF (0,04–0,15 Hz), HF (0,15–0,4 Hz). Wartości wyznaczano w ms2, jako logarytm naturalny (ln) i w jednostkach znormalizowanych (nu). Oceniano również całkowitą moc widma (TP — bez składowej ULF) oraz iloraz wartości LF/HF.
Wyniki: Nie stwierdzono znamiennych różnic między grupami wiekowymi w wartościach TP i VLF w ciągu dnia i podczas snu oraz LF i LF/HF w czasie snu. W czasie czuwania wartości LF (ms˛ i ln) były istotnie większe w grupie 4 niż w grupach 1 i 2, a LF (nu) — istotnie większe w grupach 3 i 4 w porównaniu z grupą 1. Wartości HF (nu) były znamiennie większe w grupie 1 niż w grupie 4, zarówno w czasie czuwania jak i w nocy. Iloraz LF/HF był istotnie większy w grupie 4 niż w grupach 1 i 2 (w czasie czuwania).
Wnioski: Wartości mocy widma niskich częstotliwości (LF) różnią się w zależności od wieku.

Abstract


Cel pracy: Ocena wartości analizy widmowej zmienności rytmu zatokowego u dzieci zdrowych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 175 dzieci zdrowych w wieku 4–18 lat (śr. 11 ± 4): 88 chłopców i 87 dziewczynek. W zależności od wieku wyodrębniono 4 grupy pacjentów: grupa 1 — 4–7 lat (n = 27); grupa 2 — 7–11 lat (n = 64); grupa 3 — 11–15 lat (n = 58); grupa 4 — 15–18 lat (n = 26). Z 24-godzinnego zapisu EKG ocenie poddano 5-minutowe fragmenty z okresu czuwania i snu. Analizę częstotliwościową zmienności rytmu serca przeprowadzono za pomocą algorytmu szybkiej transformacji Fouriera (FFT). Wartości mocy widma uzyskano w następujących pasmach: ULF (0–0,0033 Hz), VLF (0,0033–0,04 Hz), LF (0,04–0,15 Hz), HF (0,15–0,4 Hz). Wartości wyznaczano w ms2, jako logarytm naturalny (ln) i w jednostkach znormalizowanych (nu). Oceniano również całkowitą moc widma (TP — bez składowej ULF) oraz iloraz wartości LF/HF.
Wyniki: Nie stwierdzono znamiennych różnic między grupami wiekowymi w wartościach TP i VLF w ciągu dnia i podczas snu oraz LF i LF/HF w czasie snu. W czasie czuwania wartości LF (ms˛ i ln) były istotnie większe w grupie 4 niż w grupach 1 i 2, a LF (nu) — istotnie większe w grupach 3 i 4 w porównaniu z grupą 1. Wartości HF (nu) były znamiennie większe w grupie 1 niż w grupie 4, zarówno w czasie czuwania jak i w nocy. Iloraz LF/HF był istotnie większy w grupie 4 niż w grupach 1 i 2 (w czasie czuwania).
Wnioski: Wartości mocy widma niskich częstotliwości (LF) różnią się w zależności od wieku.
Get Citation

Keywords

zmienność rytmu serca; analiza widmowa; zdrowe dzieci

About this article
Title

Analiza widmowa zmienności rytmu zatokowego u dzieci zdrowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 2 (2000): Folia Cardiologica

Pages

119-123

Published online

2000-06-07

Page views

727

Article views/downloads

1435

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(2):119-123.

Keywords

zmienność rytmu serca
analiza widmowa
zdrowe dzieci

Authors

Joanna Rękawek
Maria Miszczak-Knecht
Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka
Katarzyna Bieganowska
Wanda Kawalec
Krystyna Kubicka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl